Tags

, ,

Coup past in Erdogans straatje (buitenlandredactie, Ten eerste/de Volkskrant, 18 juli)

De mislukte greep naar de macht geeft president Erdogan houvast om Turkije in een nieuwe richting te sturen: van Europa af, op ramkoers met de Verenigde Staten.

# Erdogan liet ook doorschemeren dat zijn regering serieus overweegt de doodstraf weer in te voeren. Toen de demonstranten voor zijn huis riepen: ‘Wij willen de doodstraf’, reageerde hij ‘Ik hoor uw verzoek. In een democratie krijgen de mensen wat zij willen.’ Turkije schafte de doodstraf in 2004 af om aan de toelatingscriteria van de Europese Unie te voldoen. Herinvoering van de doodstraf zou betekenen dat Turkije de EU openlijk de rug toekeert.

Alleen het feit dat Erdogan uitspreekt ‘Ik hoor uw verzoek. In een democratie krijgen de mensen wat zij willen’ betekent dat hij populistisch is, aangezien hij het grote misverstand onderschrijft: ‘wat het volk wil, dat geschiede’. Waarom een misverstand? Omdat ‘het’ volk niet bestaat want een pluriform geheel of massa, en dat geldt waar ook ter wereld. Er bestaat alleen ‘een’ volk van een gerobotiseerde natie, en dat zijn in de regel dictatoriale naties zoals Noord-Korea en Rusland (en misschien nog Cuba). En het oude communisme, dat nauwelijks nog bestaat, en dan niet te vergeten het nazisme, dat evenals het communisme als kenmerk heeft dat het volk niet kan nadenken en dom is en daarom strak hoort te worden geregeerd via  een ideologisch gedisciplineerde partij, die aan het bewind is om het volk de weg te wijzen. Totalitaire regimes zijn dat. De partij-wil is de wet. Daar lijkt het nu in Turkije ook naar toe te groeien.

Maar los daarvan een tweede argument waarom Erdogan een populist is: een populist laat bewust zijn oren naar het – dus niet bestaande – volk hangen en stelt er zelf geen eigen visie of antwoord op een bepaald probleem tegenover. Erdogan als moslim (of islamiet) moet toch weten dat het leven binnen de Koran, zoals in iedere wereldgodsdienst heilig is en daarom is iedere doodstraf in strijd met welke geloofsleer dan ook. Omdat Erdogan dat heilige principe niet kent of zich dat (politiek) niet realiseert, is een teken dat het hem niet om de islam gaat, maar dat hij alleen op zijn eigen persoonlijk-politieke macht uit is en laat hij het fanatiekste jongerenaanhang voor zijn paleis hun leuzen scanderen om de doodstraf. Een schijndemocratie dus. Als je maar voldoende gebruik maakt van technische middelen om in de publiciteit te komen, dan is de wereld te veroveren. Propaganda in ouderwets jargon.

Advertisements