Tags

, , ,

Erepodoum voor Jahjah? (Marcel Prins en Bart van der Schelde, opinie/Trouw, 11 juli)

Prediker op opstraal | Het is spelen met vuur om Abou Jahjah uit te nodigen als Zomergast vinden Marcel Prins,  filmer/fotograaf ,en Bart van der Schelde, consultant.

# Na de aanslagen van 11 september 2001 had Abou Jahjah ‘een gevoel van victorie.’ Op 31 juli is hij Zomergast bij de VPRO. (…)

# Het past in zijn manier van prediken van geweld en haat tegen Joden, die hij steevast ‘zionisten’ noemt, om daarmee zijn antisemitische uitspraken te maskeren. Als je mensen aanhangers van de staat Israël noemt, mag je ze aanpakken, en kun je van antisemitisme worden bericht.

# Zomergasten-presentator Thomas Erdbrink zegt dat Jajah meningen verwoordt die veel moslimjongeren in Nederland hebben. Dat is nu juist een reden om dit soort gedachtengoed te bestrijden, om uit te leggen waarom het niet klopt, en wat er levensgevaarlijk aan is. Maar dat zal op de Zomergastavond niet gebeuren.

De vraag is natuurlijk waarom dat vragen om uitleg niet zal gebeuren, want dat zou de enige reden moeten zijn om Jahjah uit te nodigen zodat journalist Erdbrink hem ook kritisch kan aanspreken op zijn in onze ogen vreemde en discriminerende ideeënwereld. Ze komen immers feitelijk neer op antisemitisch gedachtengoed en dan balanceer je op de rand van strafbare feiten. Een onjuist argument om hem uit te nodigen is, zoals in het citaat weergegeven, hij ‘meningen verwoordt die veel moslimjongeren in het land hebben. Daarvan kan worden opgemerkt dat – ondanks de vrijheid van meningsuiting – zij in hun denkwereld niet geïntegreerd zijn, want niet aangepast aan de gemiddelde Nederlandse gedachten. Aan Erdbrink kon dus de taal worden toegedicht om Jahjah’s ideeën en gedachtengoed voor het Nederlandse publiek duidelijk te maken en mogelijk zelfs te overtuigen met gezonde argumenten. Als dat niet aan de orde is, is er ook geen reden om hem uit te nodigen. Verloren tijd om ernaar te luisteren, vanwege zijn omstreden persoonlijkheid.