Tags

,

Stemming motie Uitkomsten Europese top van 28 en 29 juni

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top van 28 en 29 juni 2016,

te weten:

– de motie-Bontes over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (21501-20, nr. 1133).

(Zie vergadering van 5 juli 2016.)

De voorzitter:

Voordat ik de motie in stemming breng, wacht ik nog even tot een lid van het kabinet in vak-K is gaan zitten. We zijn benieuwd wie het vandaag is. Het is minister Ploumen. Ze komt uit een andere hoek aanlopen dan ik verwachtte.

In stemming komt de motie-Bontes (21501-20, nr. 1133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Dat een volkomen zinloze frustratiemotie nog door deze fracties gesteund kan worden, tekent het onbenul en gebrek aan professionaliteit (gebrek aan staatsrechtelijk inzicht) van deze fracties. Het parlement gaat er niet op vooruit.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Maij

Advertisements