Tags

,

Nieuwe EU-voorzitter

Slowakije speelt mooi weer (Christoph Schmidt, Katern de Verdieping/Trouw, 5 juli)

# De regering in Bratislava is fel gekant tegen het verplichte quotasysteem voor de herverdeling van 160.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië dat vorig jaar in Brussel is bedacht, en door de EU-landen aanvaard. Samen met Hongarije, Roemenië en Tsjechië stemde Slowakije  vorig jaar september tegen deze gelijkelijke herverdeling over alle EU-lidstaten. Maar een meerderheid van de lidstaten was voor.

Hieruit blijkt ook weer dat de toegangscriteria voor kandidaat-lidstaten onvoldoende is geregeld en dat er eerder geopolitieke overwegingen een rol hebben gespeeld, waardoor we nu van de ene crisis in de andere vervallen.

# Bratislava vecht dit besluit aan bij het Europees Hof van Justitie. Volgens de verdeelsleutel zou Slowakije 902 asielzoekers moeten overnemen uit de zuidelijke EU-landen. Daar komt voorlopig niets van terecht, waarbij moet worden aangetekend dat nagenoeg alle andere landen hun gedane beloften over de herverdeling ook niet zijn nagekomen.

# Met onwil heeft de Slowaakse tegenwerking niets te maken, zeggen ze zelf. Volgens hen is het hele Europese herverdelingssysteem absurd, bedacht in een ivoren toren, en ook niet in het belang van asielzoekers zelf. Want die willen helemaal niet naar Slowakije. Dat is slechts een transitland, klinkt het uit menig overheidsmond.

Waar de EU te gemakkelijk is geweest bij de toelatingscriteria gaat de legitimiteit van dat gezag verloren. Vergelijk het met een nieuwe docent aan school: waar het gezag niet binnen het eerste halfjaar gevestigd wordt, kan die docent het daarna schudden want ordehouden is onmogelijk geworden. Dat gelijksoortige proces is onvoldoende bewaakt tijdens de eerste jaren van het nieuwe lidmaatschap. EU: leer ervan!

# Ook hier is de boodschap: de Europese Commissie en de andere EU-landen kunnen wel op hun kop gaan staan: vluchtelingen willen simpelweg niet in Slowakije blijven, nu niet en straks niet. Waarom zouden we ze dan opvangen? Priecel zegt dat zijn land het vrijwillige, tijdelijke opvangmodel van Gabcikovo graag wil aanbieden aan andere landen. “Zwitserland wil misschien op deze manier ook Duitsland gaan helpen.”

# Hij zegt te hopen op een wat opener debat in Europa over alternatieven voor het quotasysteem: meer pragmatisch, minder bureaucratisch. De Slowaakse minister van buitenlandse en Europese zaken Miroslav Lajcak had in Bratislava al tegen de EU-correspondenten gezegd dat het Brusselse asiel- en migratiebeleid te veel ‘top-down’ is en aan tunnelvisie leidt. “Wie gelooft dat de migratiecrisis kan worden opgelost met administratieve maatregelen?” Namens Oostenrijk gaat Grundböck niet zo ver om dat hele EU-herverdelingsplan te veroordelen, hoe moeizaam dat ook in d praktijk is gebracht. “Wij zijn voorstander van de quota. Deze opvanglocatie in Gabcikovo is wat mij betreft ook geen alternatieve oplossing daarvoor. Maar in een noodsituatie zoals wij die vorig jaar hebben gehad, is dit zeker een goede aanvulling. Zolang lidstaten geen beslissingen nemen over hun quota, helpt dit.”

De EU heeft kennelijk geen buitendienst-ambtenaren die deze voornemens en besluiten in de lidstaten controleren op de uitvoering en het constateren probleemsituaties. Dan is het wel zo nuttig om beleidsambtenaren daarheen te sturen om de feitelijke omgeving van hun plannen daar te toetsen aan de werkelijkheid. Het is maar een idee.

Advertisements