Tags

, ,

Minderheden beseffen gevaar polarisatie niet (Saïd Bouharrou, Opinie & Debat/de Volkskrant, 4 juli 2016)

Polariserende tegenpolen groeien ten koste van het middenveld. Daar wordt niemand beter van.

# Tunahan Kuzu is een intelligente en sympathieke man die ik op 4 maart ontmoette tijdens een aflevering van De Nieuwe Maan op NPO 2. De oprichter van Denk wilde opkomen voor Youssef en Aïsha en neemt daarbij geen blad voor de mond. Opkomen voor de kleine man en vrouw, het wantrouwen van de media, het isoleren van de eigen partij, het regelmatig kritiek krijgen van de andere politieke partijen en het verkondigen van omstreden standpunten – bij wie zijn wij dat eerder tegengekomen?

# Werd Kuzu vorig jaar nog belachelijk gemaakt door Jan Roos van Powned, momenteel houdt hij de gemoederen bezig van alle journalisten en Kamerleden. Een teken dat Denk haar podium heeft gevonden.

Dat (Jan Roos van) Powned iedereen belachelijk maakt is alom bekend want hun handelsmerk, en daarbij hoort dus ook dat hij Kuzu ook belachelijk gemaakt hebben, en dat is via Google terug te vinden.[1] Er geldt een soort van universele wet waarin menselijke en politieke tegenstellingen elkaar bekrachtigen en daarmee vooral procesmatig polariserende tegenpolen als resultante laten ontstaan. Dat geldt voor Wilders en zijn PVV, maar dus ook voor de groep Denk en de twee Kamerleden Kuzu en Öztürk. De YouTube-opname over de terreuraanslag Charlie Hebdo in Parijs laat zien dat Kuzu de Kamer vraagt om bij iedere terreuraanslag in de wereld een herdenking te houden, en niet alleen solidariteit te betonen als het ‘dicht bij huis’ komt.

Maar Kuzu moet als intelligent burger en Kamerlid ook beseffen dat een dergelijk verzoek zinloos is, want volstrekt onhaalbaar. Aanslagen in Brussel of Parijs komen daarom wel in aanmerking vanwege de ‘groeiende brutaliteit’ van die aanslagen – iedere keer een maatje ‘groter en erger’ –, maar niet wereldwijd bij iedere gepleegde aanslag. Want zo kun je wel bezig blijven. Dat betekent dus ook vanuit ons efficiency denken, en daarmee is Kuzu als bestuurskundige bekend (bestuurskunde gaat over het overheidsbestuur en -beleid), dat hij dat inzicht negeert om zijn publiciteit te kunnen binnenhalen. Ofwel op deze wijze populistisch opereert, en dat juist andere fracties of partijen verwijt, namelijk wijst op onvoldoende aandacht te hebben voor zaken die Denk juist wel interessant vindt. ‘Denk’ vergeet dus dat ook deze (nieuwbakken) politieke partij de gehele bevolking vertegenwoordigt, en niet alleen het islamitische deel van de bevolking in ons land. Dat andere Kamerfracties zich daaraan ook schuldig maken aan dit benadrukken van eenzijdigheden (want eigen partijbelangen) is geen reden om die anderen daarin te volgen en dus mee te doen, want dan word je ook onderdeel van die Haagse spelletjes. En daarmee is niemand gediend, en bevordert de kloof tussen bestuurder en burger.

# Opnieuw wordt de fout gemaakt dat er niet wordt geluisterd naar bevolkingsgroepen binnen onze samenleving. Ik herinner me de uitspraak uit 2013 van voormalig Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer dat ‘het politieke klimaat in Den Haag racistisch van aard is’. Hij riep de regering op om haar verantwoordelijkheid te nemen en een grote anti-discriminatiecampagne te beginnen om daar verandering in te brengen. Het bleef angstvallig stil, niemand voelde zich aangesproken in Den Haag.

Of Alexander Brenninkmeijer letterlijk heeft gezegd dat het politieke klimaat in Den Haag racistisch is, is de vraag, aangezien de oud Nationaal ombudsman van huis uit zich bewust is van het kiezen van de juiste formuleringen om zijn gevoelige boodschappen naar buiten te brengen en in dat verband is ‘racistisch’ te generalistisch. Dat politici zich doorlopend tegen elkaar afzetten betekent nog niet dat ze racistisch zijn, want dan begeven ze zich op glad ijs, want voor de rechter gedaagd worden is ook te riskant. Maar wat Brenninkmeijer wel bedoelt is dat er te vaak met grof geschut wordt geopereerd en dat daarmee de ‘verhuftering’ ook is doorgedrongen in de politiek.

Keer op keer zien Marokkaanse en Turkse Nederlanders zich geconfronteerd met populistische en discriminerende geluiden

# Politieke partijen willen niet worden geassocieerd met Geert Wilders en zijn PVV maar kunnen hun electoraat ook niet negeren. Goedbedoeld willen de partijen hem de wind uit de zeilen halen door rechtser beleid te ontwikkelen en daarmee Henk en Ingrid te overtuigen om het vertrouwen in het politieke middenveld niet te verliezen. Het geluid binnen de samenleving van een grote minderheid Nederlanders met etnische achtergrond verschuift daarmee naar de achtergrond. Keer op keer zien Marokkaanse en Turkse Nederlanders zich geconfronteerd met populistische en discriminerende geluiden in de media, het onderwijs, op de werkvloer en in de politieke arena.

Hier staat iets beschreven dat inderdaad de verklaring biedt waarom ons politieke spectrum steeds meer ‘verrechtst’, maar of het sprake is van een ‘goedbedoeld’ pogen is maar helemaal de vraag, want eerder een kwestie van luiheid. Ook al willen die partijen hem, Wilders, de wind uit de zeilen halen door rechtser beleid te ontwikkelen en daarmee Henk en Ingrid te overtuigen. Dat is mijns ziens de verkeerde benadering van het probleem, want ook met Jip en Janneke-taal kan Wilders worden aangepakt door feiten te benoemen en ze bespreekbaar te maken en daarmee naar een oplossing toe te werken, maar dat gebeurt juist niet vanwege het risico verkeerde formuleringen in de mond te nemen. Dat heet in bedrijfskringen een ‘afbreukrisico’.

Het signalement: ‘Het geluid binnen de samenleving van een grote minderheid Nederlanders met etnische achtergrond verschuift daarmee naar de achtergrond’ is volkomen juist, en daarom ben ik op deze website begonnen met een serie over ‘Geloof en politiek’, om het mislukte minderheden- en integratiedebat nieuw leven in te blazen. Keer op keer zien Marokkaanse en Turkse Nederlanders zich geconfronteerd met populistische en discriminerende geluiden, maar dit kan verklaard worden door lafheid van bestaande partijen. Dit had onderdeel moeten zijn van dat minderheden- en integratiebeleid, maar feitelijk moet dat debat nog worden aangeslingerd en afgerond. Dat is de grote zwakte geweest van de Nederlandse politiek; en overigens van alle andere landen binnen ons oude continent.

# Het succes van Denk ligt in haar depolarisatiepoging van het polarisatiesucces van de PVV. De schreeuw om change wordt echter volstrekt verkeerd ingevuld door Denk. De verrechtsing van politiek Den Haag waar Alex Brenninkmeijer zich zo’n zorgen over maakte, kan op korte termijn worden afgeremd met een tegenovergesteld geluid aan dat van de PVV. Maar als het politieke midden straks veel stemmen verliest aan Denk zal de roep tot een tegenovergesteld geluid juist nog luider worden waardoor de PVV nog groter zal worden. De polariserende tegenpolen worden groter ten koste van het middenveld. Van dat gevaar zijn veel minderheden zich niet bewust. Denk heeft geen partijprogramma maar is een strategische pr-denktank, een machine om de teleurgestelde Youssef en Aïcha binnen te halen.

Dit zijn volkomen juiste opmerkingen van de auteur, waarin iedere Nederlander zich zal moeten kunnen vinden, tenzij je Wilders heet. Maar misschien zelfs hij. Het probleem is echter de DNA van de Nederlandse politiek, een bedrijfstak dat alleen van polarisatie leeft en bestaat. Het oude ideologische denkwerk is verdwenen en daarmee is ons politieke bestel mijns inziens ook gedoemd om af te sterven. Mocht dat gebeuren, dan ontstaat wellicht een nieuw bestel met nieuwe mogelijkheden en in dat verband heb ik ook op deze plaats gewezen op De Directe Democratie dat via internet mogelijk is. Dan wordt het iedere deelnemer mogelijk om een strikt persoonlijk en eerlijke mens- en wereldbeschouwing te beschrijven, waardoor stemmers worden aangetrokken. Wie zal zeggen wat dat gaat opleveren aan een polarisatievrije samenleving!

# Maar hoe zit het met de veiligheid als straks de kemphanen Denk en de PVV de samenleving splijten? Hoe zit het met de economie en de welvaart? Gaat Denk zorgen voor oplossing en zelfs stimulering van werkgelegenheid en hoe stelt zij zich op jegens Europa? Hetzelfde geldt voor het onderwijsvraagstuk. Hoe gaat Denk om met bijvoorbeeld slecht islamitisch onderwijs, wat gevoelig ligt? En hoe wil Denk polarisatie tegengaan als allochtonenpartij, die zich ook niet verre weet te houden van buitenlandse standpunten en aangelegenheden?

De kemphanen Denk en de PVV zullen de samenleving niet (kunnen) splijten, want dat is in het verleden geen enkele politieke partij of beweging gelukt. Nieuwkomers gaan vroeg of laat allen terziele, en dat gebeurt overigens ook met oude en traditionele partijen. Als je geen treffende maatschappijanalyse en visie hoe die maatschappij eruit dient te zien kunt formuleren, dan ben je een doodlopende beweging geworden. Waar in de tekst staat aangegeven dat Denk ‘geen partijprogramma heeft, maar is een strategische pr-denktank is’, daar zullen ze bij deelname aan de Kamerverkiezingen van maart 2017 wel een partijprogramma moeten hebben, want alleen met een ‘strategische pr-denktank’ kom je er niet. ‘Denktank’ is wel leuk verzonnen in dit verband, aangezien ze toch uitdrukkelijk uitgaan uit van het werkwoord ‘denken’, en dat betekent ook dat er rationeel en logisch een aantal uitgangspunten moeten worden neergeschreven op papier. En dus wachten we als observerende burgers af waarmee ze gaan komen.

# Ik begrijp de zorgen van veel Nederlanders met een etnische achtergrond, die ik zeker elke dag ook deel. Maar Denk zal eerst moeten werken aan een behoorlijk en geloofwaardig partijprogramma dat verder gaat dan alleen kansloze moties indienen ten behoeve van gratis publiciteit.

Ik ben het met de auteur eens dat het Denk nu duidelijk nog een lege huls is, maar wie zal zeggen welke transformatie er nog zal plaatsvinden!

# Denk zal dat beeld moeten wijzigen en de partij aantrekkelijker moeten maken. Een stem op de PVV is een stem op polarisatie, een stem op DENK is geen stem op depolarisatie. Beide zullen mijn stem niet krijgen. Maar ik hoop dat het politieke middenveld stopt met haar persoonlijke aanvallen op Denk en de PVV en voortvarend gaat werken aan de zorgen van de Nederlandse bevolking.

Denk heeft vanaf den beginne de strategische fout gemaakt door als uittreders uit de PvdA-fractie, en daarmee nieuwbakken nieuwkomers in de Kamer met hun eigen groep, nogal brutaal – hun gedrag lijkt sprekend op de ‘brutaaltjes’ in de klas die hun leraar onderuit proberen te schoffelen en zelfs de ziektewet in te schoppen – en bijna puberaal – zoals Boris Johnson als ex-kandidaat van de Conservatives – bezig te zijn en zo om aandacht te vragen. Ben benieuwd of de moslims in ons land deze stijl waarderen…

[Saïd Bouharrou is woordvoerder van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland.]

[1] https://www.youtube.com/watch?v=CA-5_4VLv_s

https://www.youtube.com/watch?v=coCFPsfj-Y4

https://www.youtube.com/watch?v=CA-5_4VLv_s

Advertisements