Tags

, ,

‘Salafisten krijgen geen eigen school’ (Cyrill Rosman, Nieuws/Het Parool, 2 juli)

1,7 mln. Vanuit het Midden-Oosten werd 1,7 miljoen euro betaald voor het voormalige schoolgebouw van zevenduizend vierkante meter.

# Minister Asscher verwacht dat het niet zover zal komen. “Dat je een schoolgebouw koopt, geeft je niet het recht er ook een school te beginnen.”

Want om een school binnen het reguliere onderwijs te beginnen, daarvoor bestaan wettelijke voorwaarden. Maar wat als het niet om regulier onderwijs gaat, maar een vormingsinstituut om bijvoorbeeld cursisten onderwijs in de islam en Koran aan te bieden? Daar zal de politiek zich nu over moeten gaan uitspreken en besluiten nemen; ofwel gemeentelijk, dan wel in de Tweede Kamer.

# Al Waqf is al jaren omstreden, onder meer omdat ze ‘haatpredikers’ naar Nederland zou halen. De organisatie staat bekend als salafistisch, een fundamentalistische stroming in de islam. Voorzitter van Al Waqf Nasr El Damanhoury wil niet zeggen welke plannen hij met het gebouw heeft.

Die plannen dienen wel aan het gemeentebestuur bekend worden gemaakt omdat alles afhankelijk is van gemeentelijke bestemmingsplannen. En een pand kan waarschijnlijk niet zomaar worden omgezet van een schoolgebouw (oud-roc) naar een buurthuis. Voor een schoolgebouw ligt de bestemming dus vast, tenzij de gemeenteraad een verandering aanbrengt in dat bestemmingsplan. Voor een vormings- of lesinstituten (waarmee al ervaring in ons land is opgedaan; zie citaat hieronder) en het uitnodigen van ‘haatimams’ dient nog praktisch beleid te worden gemaakt, en daarvoor is een handzame suggestie mogelijk.

# De gemeente Rotterdam, pas sinds kort op de hoogte van de aankoop, zegt dat de eigenaar het gebouw wil onderverhuren aan verschillende organisaties. In Nederland zijn verscheidene salafistische lesinstituten die Koranlessen, islamcursussen en conferenties met (internationale0 sprekers organiseren. Islamdeskundige Martijn de Koning vermoedt dat ‘het een instituut met landelijke uitstraling moet worden’.

Met name grote steden kunnen een commissie aanstellen, die de achtergronden van (de) uit te nodigen imams zullen gaan onderzoeken en tevens kunnen vaststellen of vastgelegde uitspraken niet strijdig zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving. Indien zult geconstateerd wordt, dan wordt een verbod uitgevaardigd. Is dit censuur? Neen, omdat ons land en het deel van het continent dat tot de EU behoort geen behoefte heeft aan prekers die zich niet houden aan westerse waarden. Mocht de ene grote gemeente niet in staat zijn tot een formeren van een dergelijke onderzoeksgroep en een andere gemeente wel, dan kan overgegaan worden tot een permanente gemeentelijke commissie, waarin in ieder geval ook theologen (christelijk en islamitisch) zitting hebben, die oordeelsbevoegd zijn. Mocht dit op gemeentelijk niveau niet mogelijk zijn, dan stelt de Tweede Kamer een dergelijke commissie in, die de gemeentelijke taken overneemt.

# Asscher stelt dat een ‘echte’ salafistische school er nooit zal komen. Hij vindt het een slechte zaak dat de kopers van het gebouw ‘niet transparant waren’ over de financiering. “Dat zijn ze niet wettelijk verplicht, maar het is wel de bedoeling. Ik ga ervan uit dat ze tekst en uitleg geven aan de gemeente Rotterdam.

Kamer beducht voor salafistenschool (Robin de Wever, vandaag/Trouw, 2 juni)

ROTTERDAM | Een salafistische geestelijke koopt een schoolgebouw. Politici vrezen dat het een kweekvijver voor IS wordt.

# De Kamer heeft in ieder geval geen vertrouwen in: VVD-Kamerlid Malik Azmani noemt het ‘bizar dat dit mogelijk is’ en gaat Kamervragen stellen. PvdA-collega Ahmed Marcouch vindt dat het kabinet en de gemeente Rotterdam ‘alles in het werk moeten stellen om de school tegen te houden’. Het salafisme, een fundamentalistische en deels politiek geëngageerde beweging, maakt volgens hem ‘de geesten van onze jongeren rijp om zich bij IS aan te sluiten.’

# Wat salafismekenner Martijn de Koning betreft loopt de Kamer wel erg hard van stapel. De kans dat deze school een kweekvijver wordt voor jihadisten is volgens hem lang niet zo groot. “El Damanhoury en zijn moskee in Eindhoven hebben weinig met jihadisme”, zegt hij. “Ze zijn ultraconservatief maar prediken geen extremisme. Het gaat bij deze prediker vooral om burgerschap: participeren op de arbeidsmarkt en je best doen op school.”

# Nu lijkt het er inderdaad op dat salafisten elkaar meer opzoeken. Dat bleek al eerder dit jaar, toen islamistengroep Hizb ut-Tahrir met enkele prominente ultraconservatieven een ‘eenheidsdocument’ uitbracht. Daarin stelden ze dat de Nederlandse politiek moslims beschouwt als tweederangsburgers. Wie ‘democratie niet accepteert’ wordt direct bestempeld als radicaal, mopperden ze. (…)

Het probleem is natuurlijk dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat het niet accepteren van (de Nederlandse) democratie daarmee al strijdig is met de Grondwet. Het wordt wellicht tijd om dat strafbaar te gaan stellen, om daarmee in ieder geval duidelijk te maken aan migranten – in het algemeen – waar zij zich aan te houden hebben. Dan kunnen we geen misverstanden ontstaan en riskeren ze uitzetting.

Argwaan over ‘Saoedisch’ lesinstituut (Sheila Kamerman en Andreas Kouwenhoven, In het nieuws/NRCHANDELSBLAD, 2 juli)

Salafisme | Wijkbewoners in Rotterdam wachten de komst van een streng islamitische school argwanend af. De stichting die achter de school zit, is herhaaldelijk in opspraak geraakt. Voor de koop van het pand is een omzichtige constructie gebruikt.

# De koop is getekend door de Egyptische Nederlander Nasr el Damanhoury, voorzitter van de salafistische Al Waqf in Eindhoven. Deze organisatie bestaat uit politieke salafisten: die zijn tegen terroristische groepen, zoals IS, maar hangen wel anti-democratische en onverdraagzame opvattingen aan.

Over anti-democratische opvattingen is hierboven al gesproken, en wat onverdraagzame opvattingen wordt de vraag urgent wanneer die onder de vrijheid van meningsuiting vallen, dan wel onder discriminatie valt en oproept tot haat en aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of groepen.

# Twee Turkse jongens die een frietje eten bij de snackbar vinden een islamitisch lescentrum wel een goed plan. Zij moesten van hun ouders vroeger altijd naar de moskee, maar de jonge kinderen van nu mogen steeds vaker zelf kiezen. “Als ze niet gaan, krijgen ze geen goede religieuze basis”, zegt de jongste van 16. Hij hoopt dat er islamitische lessen voor kinderen worden gegeven. “Arabisch leren en Koran lezen. Als je dat later moet leren wordt het steeds lastiger.“

Uit deze beschrijving van dit verslag wordt duidelijk dat hier geen sprake is van integratie, maar dat in salafistische gezinnen een traditionele opvoeding wordt gehandhaafd en dus een Turkse opvoeding. Wat jonge kinderen op de basisschool wordt aangeleerd zal pas in volgende generatie echt beklijven, maar dit jongetje van 16 wordt volgens gewoonten van zijn vaderen opgevoed. Dat noemen we segregatie en alleen dankzij de parallelle economie onder het Turkse bevolkingsdeel kan zo iemand zich later wel handhaven op de arbeidsmarkt, al is dat een Turkse binnen de Nederlandse gemeenschap.

# Al Waqf is een van de oudste salafistische centra in Nederland. De stichting komt voort uit de missie van Saoedi-Arabië om de islam te verspreiden over de rest van de wereld. Het land gaf afgelopen tientallen jaren miljoenen uit aan de export van het wahabisme, zoals de Saoedische school binnen het salafisme heet. Dit is een fundamentalistische versie van de islam die volgens experts elementen in zich heeft die voeding kunnen geven aan radicalisering.

Leerlingenlijsten van deze scholen dienen dus aan de onderwijsinspectie te worden doorgegeven om te kunnen controleren of deze leerlingen voldoende zijn opgeleid in het Nederlandse staatsrecht of de staatsinrichting.