Tags

, ,

Cameron is weg, maar zijn agenda leeft voort in EU (Jeroen Segenhout en Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 30 juni)

# De 27 leiders zien elkaar half september terug in Bratislava om een impuls te geven aan ‘verdere hervormingen’. Daarmee zeggen ze in wezen dat de lopende agenda — groei, banen, investeringen, digitale markt en bescherming van de burger tegen gevaren van binnen en buiten — niet mag lijden onder het feit dat de brexit de komende jaren alle politieke en bureaucratische energie dreigt weg te zuigen.

Het valt weer op dat de ‘lopende agenda’ de oude agenda is, zonder rekening te houden met de bevolking van alle lidstaten. Het is dus nu zaak om de ontwikkelingen binnen de EU nauwkeurig in de gaten blijven houden en controleren of de Europese bestuurders zich nu meer gelegen laten liggen aan de ‘nieuwe agenda’ die na het brexit-referendum is ontstaan en dat we nu slechts in de tussenfase zijn aanbeland tot de implementatie van de uittredingsovereenkomst van de Britten. Maar de oude agenda, zoals hierboven geciteerd is dus nu een achterhaalde zaak, in die zin dat die agenda aangepast moet worden. Laat Brussel zich hiervan bewust zijn, want indien dat niet het geval is zal een volgend referendum, waar dan ook, definitief het einde van ‘deze’ EU betekenen. Een gewaarschuwde organisatie of instituut telt dubbel!

# De boodschap is helder: niet meer hooi op de vork, bestaande opdrachten afmaken en vooral niet verzanden in debatten over wijziging van het EU-verdrag. Het is de agenda die Cameron voor de EU had gewenst.

Het ‘vooral niet verzanden in debatten over wijziging van het EU-verdrag’ klinkt op het eerste oog logisch, maar is ook voor dubbele interpretatie vatbaar. Het kan worden opgevat als ‘geen wijzigingen aanbrengen in het EU-verdrag’, hetgeen dus nu absoluut onjuist en dus ongewenst is, aangezien dat verdrag juist wel gewijzigd dient te worden. Daarom luidt de juiste interpretatie dat het vooral gaat om niet te verzanden in zinloze debatten, die niets opleveren dan gesteggel en geruzie. Punt. Dat waren de oude procedures en ‘gewoonten’, die nu verboden zouden moeten worden vanwege gebleken ongeschiktheid.