Tags

, ,

Cameron: vrij verkeer personen heilige koe voor EU (Jeroen Segenhout en Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 29 juni)

# Zorgen over immigratie en vrees voor verlies van soevereiniteit en controle hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij de afwijzing van Europa door de Britse kiezers.

In het kader van Europees overleg doet zich voortaan het dilemma voor in hoeverre nationale zorgen geobjectiveerd kunnen worden op het Europese podium. Met deze geuite zorgen van Cameron voor de Europese toehoorders wordt immers niet duidelijk of de Britse zorgen een specifiek karakter en dus afwijkend zijn met de zorgen op het continent zelf en daarmee de vraag of Cameron met een puur nationalistische verklaring naar Brussel is gekomen. Zolang het direct vertaald wordt naar de grieven van de Britse kiezers, wordt geen enkele poging ondernomen om het verband te leggen tussen de gebeurtenissen van het referendum in het VK en de gevoelens van de continentale volkeren ten aanzien van de Brusselse besluitvorming.

Daarmee bewijst Cameron dat hij de verleiding niet heeft kunnen weerstaan om de schuld bij het continent te leggen, in plaats van de brexit als een Europees probleem te presenteren met duidelijke wortels in Brussel. Hij heeft er dus niets van geleerd. Maar dat niet alleen. Hier wordt nog eens getoond hoe zich een automatisme heeft ontwikkeld tussen datgene wat beloofd werd op nationale, in dit geval Britse bodem, en vervolgens de vertolking daarvan op het Brusselse spreekpodium. Die schijnwerkelijkheid speelt bij ieder staatshoofd of regeringsleider binnen EU-verband. Want zowel de uitgesproken beloften op eigen bodem als op supranationale Brusselse bodem druipen van de schijnheiligheid. En dat geldt ook voor Rutte en alle anders regeringsleiders. Dat is de schijnwereld die zich in Brussel heeft ontwikkeld en dat het nu tijd is geworden om dit  door te prikken.

Vandaar dat dit verschijnsel nu maar eens helder en duidelijk verwoord moet worden. Opdat dit nu systematisch aan de kaak kan worden gesteld.

Advertisements