Tags

, ,

Europese jongeren, eis het referendum op (Column Loise O. Fresco, Opinie/NRCHANDELSBLAD, 29 juni)

Louise O. Fresco is voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen UR en schrijfster. Nu, bijna een week na dato, wordt de volle omvang van Brexit duidelijk. De Financial Times analyseerde daags na het referendum de dramatische repercussies, voor het Verenigd Koninkrijk, voor Europa dat zich nog meer naar binnen zal keren en het zal … Continue reading “Europese jongeren, eis het referendum op”

# Ik sta niet naïef tegenover de Europese gedachte, ik zie maar al te goed de middelmatigheid, het politieke opportunisme, de vlucht in procedures en de lust tot micro-management omdat die illusie van macht beter is dan de onmacht tegenover de onwil van de lidstaten. Maar wat er de laatste maanden over de EU is gezegd komt neer op een schandalige lastercampagne. Nauwelijks iemand heeft tegengewicht geboden en met open vizier erkend: ja, de EU heeft veel problematische kanten, en ja, de uitbreiding is te snel en zonder steun van de bevolking gedaan, en helaas, het zijn de lidstaten zelf die de besluitvorming traineren. Maar ondanks dat alles is het het minst slechte verband dat we hebben. En als we met overtuiging de weeffouten corrigeren, kunnen we nog veel meer baat hebben bij de EU. Het zwijgen van een angstige elite die alleen met lamme, economische argumenten durfde te komen, is evengoed debet aan het fiasco.

Een pittige column die je van de auteur niet zo snel had verwacht. Maar vol realiteitsgehalte, vooral die schandalige lastercampagne van de Britten. Dus weg met die angstige elite, vlucht in procedures, politiek opportunisme (overal binnen de EU) en het traineren van besluitvorming. Een hele lijst, maar dan komt het ook weer goed. Dank voor deze scherpe woorden en waarneming! Alles helpt!

Advertisements