Tags

, ,

Eén ding is duidelijk: Unie moet op de schop (Hanneke Keultjes en Laurens Kok, nieuws/Het Parool, 28 juni)

Brexit | In Europa moet het weer om de burger gaan

Politiek Den Haag sombert nog na over het vertrek van Groot-Brittannië, maar weet ook dat het moet handelen na het duidelijke signaal van de Britse kiezer. ‘Europa had deze mensen niets meer te bieden.’

Inderdaad moet Politiek Den Haag het roer nu echt omgooien ten aanzien van de EU, die een nederlaag leed tijdens het Brexit-referendum. Wat voor de Britten geldt – al hebben inmiddels al vele Brexit-stemmers grote spijt – geldt voor veel meer lidstaten en daarom is deze brexit het keerpunt in de geschiedenis van de EU, al moeten we het als burgers nog wel gaan waarmaken. Dit Europa met een antieke EU, met een wetgeving sinds de jaren ’50 via de EGKS heeft de Europeanen niets meer te bieden, en met name niet omdat het Europese bevolkingen via eigen parlementen geen controle kunnen uitoefenen op de Europese Commissie en zelfs niet op het Europees Parlement, dat ook heel anders werkt dan die nationale parlementen. Dat moet dus gaan veranderen. Er zal door de gezamenlijke volkeren binnen de EU druk moeten worden uitgevoerd op beide gremia, zodat der een ware democratie kan ontstaan. Het zal binnen de EU weer om de burger moeten gaan, zoals het binnen de politiek in algemene zin om de burger gaat. En niet om de instituties, zoals het iedere dag in Brussel schijnt toe te gaan. Alleen is dat met een supranationaal orgaan als de EU en dus ook de Europese Commissie wat moeilijker dan binnen de nationale context.

Maar de koptitel van het Paroolartikel laat aan duidelijkheid niets te wensen over: het is duidelijk dat de Unie op de schop moet, en dit keer is het ernst en dus anders dan in 2005 toe de aanpassing van de Europese grondwet een wassen neus was. Wij zorgen ervoor dat het nu anders gaat verlopen.