Tags

, , ,

Joris Luyendijk: het is tijd om afscheid te nemen van de Britten (http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/20/ja-de-tijd-is-daar-om-afscheid-te-nemen-van-2830095?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20160620

Het is genoeg geweest. In normale tijden was de Britse sabotage te verdragen. Maar dit zijn geen normale tijden, constateert Joris Luyendijk. Laten we daarom uit elkaar gaan – als vrienden.

Deze redenering of stellingname gaat niet op als ik er van mijn kant van uitga dat de Europese Commissie en ook de Raad zelf het VK gemanipuleerd en gesaboteerd hebben. Er worden zoveel spelletjes in Brussel gespeeld dat niemand meer te vertrouwen is. Daarom moet de hele EU op de schop worden genomen en gerenoveerd tot een gezonde bestuurlijke structuur die toekomstbestendig is. Dat is de EU namelijk nooit geworden. Daarom mag de Brexit-campagne, hoe oneens ik het daarmee ook was, ook als uitgangspunt worden genomen van die aanpassing, grootschalige aanpassing en dus een ‘Grondwet-revisited’ uit 2005. Wat toen niet is gelukt, zal nu wel kunnen lukken, als het openbare debat in alle openheid en transparantie wordt begonnen vanuit de sociale media.

Joris Luyendijk is schrijver en journalist. Hij onderzocht het leven in de Londense City en schreef daarover Dit kan niet waar zijn.

De Europese Unie moet het Verenigd Koninkrijk vriendelijk de deur wijzen. Jaren heeft Londen dubbelspel gespeeld: het profiteerde van het lidmaatschap van een club om deze tegelijkertijd van binnenuit te ondermijnen en zelfs te chanteren.

Als nu het publiek – anders dan in 2005 – er zich op gaat storten, dat is er geen houden meer aan en dan kan de delegatie van gekozen volksvertegenwoordigers (EP) worden teruggeëist. Want zij hebben hun taken niet waargemaakt, of het organisatiemodel van dat Parlement klopt eenvoudigweg niet. Maar door een publiekdebat op gang te brengen, komen de goede ideeën vanzelf wel naar boven. Laten we het heft dus in eigen handen nemen. Onze collectieve verantwoordelijkheid nemen. Punt.