Tags

, , ,

Brexit is geen zaak van democratie (Rob de Wijk, Opinie/Trouw, 17 juni)

Gemiddeld 71 procent van de burgers is voor lidmaatschap van de EU

# Gezien de beurskoersen lijken beleggers zich zorgen te maken over een aanstaande Brexit.

Geen wonder omdat beurzen zijn wereld omver gegooid dreigen te zien worden!

# Het verraderlijke systeem waartegen deze aanhanger [Pepijn van Houwelingen, de bedenker van GeenPeil] van de anarchistische Libertarische Partij zich keert, maakt het overigens wel mogelijk dat hij een baan bij den gerespecteerde overheidsinstelling heeft en houdt. Ik vind het prima. Maar als Nederland zoals Rusland geen democratische rechtsstaat met een liberale traditie zou zijn, dan was hij als dissident allang achter de tralies gegooid.

Het is de vraag of Van Wijk dit prima vindt, want de frustratie spat eraf. Belangrijker is dat hij het nooit heeft over het democratisch tekort binnen de EU, al is de besluitvorming officieel gedelegeerd aan de Tweede Kamer, en komt op die manier de burger er niet tussen. Geen wonder dat de meeste fracties zich steeds eurosceptischer zijn gaan opstellen, angstig als de partijen zijn geworden voor stemmenverlies. Maar belangrijker is dat de auteur nooit over dit ondoorzichtige en van weinig transparantie getuigende instituut van de EU schrijft. Daar gaat het immers om. Daar heeft Van Wijk klaarblijkelijk ook geen antwoord op. Laat hem zich daarop eens een column schrijven.

# Ik moet hier altijd aan denken als ik de door GeenPeil verheerlijkte discussies over het Brexitkamp aanhoor. Echt, het heeft niets met democratie, vrijheid en soevereiniteit te maken, maar alles met naargeestige xenofobie, kleinzielig nationalisme en achterlijk protectionisme.

Of het ‘altijd’ gaat om die ‘verheerlijkte’ discussies over het Brexitkamp, is de vraag want de verdienste van GeenPeil is wel dat er een tegengeluid wordt geformuleerd. En dat heeft wel degelijk alles met democratie, vrijheid en soevereiniteit te maken; alleen is Van Wijk daarvoor blind, volledig blind geworden door zijn eigen vooringenomenheid. En dat zeg ik vanuit mijn eigen antipathie voor GeenPeil met hun vooroordelen en ongeldige argumenten. Vanuit mijn meer neutrale houding wijs ik hun wijze van debatteren af, maar ik maak heel bewust gebruik van hun energie om referenda te organiseren, want ik ben een uitgesproken voorstander van referenda en ik verwijt de Kamer dat zij dit instrument afwijzen (om nog maar te zwijgen van de onzinnige uitlating van Rutte over het Oekraïne-referendum) als strijdig met de representatieve democratie. Onzin. Dat gold tot vóór 2005 (Grondwetreferendum) mogelijk nog wel vanwege angstfactoren, maar na 2005 helemaal niet. De Tweede Kamer is zelf stekeblind geworden en beseft niet dat het referendum hét antwoord en dé oplossing is voor de groeiende kloof tussen burger en bestuur. Weerstand tegen het bestuur en de politiek. Klaar uit.

Advertisements