Tags

,

31 overtuigende argumenten voor de Europese Unie door Martin Visser[1]:

1 Een verenigd Europa zorgt voor vrede en welvaart.

‘Verenigd’ Europa’ is zelfs al een te gevoelig bijvoeglijk naamwoord, dat beter vervangen kan worden door ‘samenwerkend’. In dat geval akkoord!

2 De Europese Unie levert ons groei en banen.

Levert ons groei en banen vanwege afstemming en harmonisatie vanuit idealisme en niet vanuit verdergaande vercommercialisering van onze Europese economie.

3 We hebben de Europese Unie hard nodig voor onze veiligheid.

Een beetje een onderbuikgevoel, dat te militair klinkt. Maar als we het aandurven om te leren denken in mentale of geestelijke – lees: burgerlijke vrijheid levert veiligheid op – veiligheid door middel van een ijzersterke economie infrastructuur, dan hebben we van niemand wat te duchten.

4 Samenwerken in Europa is de enige manier om een sterk front te vormen tegen grootmachten Amerika en China.

Zonder meer waar aangezien mondiaal economische concentraties steeds sterker worden en in die zin is globalisering een evolutionair verschijnsel, waarbij regionale tendensen niet verwaarloosd mogen worden.

5 Zonder de Europese Unie zou president Poetin over ons heen walsen.

Klopt als een bus.

6 Europa is de enige weg, we zien toch dat het werkt?

Of het echt en duurzaam werkt is nog maar de vraag aangezien de weg zo vol conflicten was, dat het nauwelijks vooruitgang kon en kan worden genoemd. De afgelopen tien jaar alleen maar overleefd door de achtereenvolgende crises kan niet echt een succesvolle geschiedenis worden genoemd. Los van het grote democratische tekort dan ook nog eens.

7 Een tegenstem bij het referendum leidt onvermijdelijk tot een continentale crisis.

Neen, want dit is bangmakerij. Referenda zijn het instrument van de toekomst omdat het oude democratiemodel van de representatieve democratie niet meer werkt in de 21e eeuw. De mensen die nu in de publieke ruimte volwaardige en assertieve burgers zijn geworden, kunnen het heft in eigen handen nemen, ook al denken de huidige politici dat dit een illusie is. Aan die moderne burgers om het tegendeel te bewijzen en historische blunders zoals de slachtingen na de Franse revolutie te voorkomen.

8 Zolang de Europese politici en ambtenaren vergaderen, voeren ze in ieder geval geen oorlog.

Je zou het bijna gaan denken ja!

9 Bij een nee-stem zetten we onszelf in Europa buitenspel.

Dat is onjuist omdat de grootste opdracht van de Europese samenwerking nog steeds is blijven liggen, te weten hoe betrekken we de bevolking beter bij de besluitvorming binnen de EU? Dat is de kern van de opbouw van het Europese Huis, dat geheel buiten alle burgers om is gegaan en alleen maar in handen van nationale parlementen is gelegd, die ook niet wisten wat ze deden.

10 Een exit uit de EU zal grote economische repercussies hebben.

Feit is wel dat de financiële markten en investeerdersconglomeraten in grote paniek – want daar zijn ze meesters in – zullen raken vanwege alle onzekerheden die onvermijdelijk zullen optreden. Waar wereldbeelden niet alleen in theorie maar ook in praktijk grote verschuivingen en wijzigingen in werking laten treden, levert dat automatisch economische repercussies op.

11 De interne markt heeft ons zoveel opgeleverd, maar liefst een maandsalaris.

Een maandsalaris maar liefst…!!!

12 Als u straks tegen stemt, zwemmen er straks de krokodillen in de Theems.

Wel in vele nachtmerries in de slapende breinen van captains of industries !

13 Bij een nee gaat het licht uit.

Neen, maar het wordt wel een spannende wedstrijd tussen winnaars en verliezers! Het EK is er niets bij.

14 De kans op een kometenregen op ons land neemt aanzienlijk toe als de EU verlaten.

Wel onder de economen in ons land!

15 Een stem tegen de EU, is trekken aan de vinger aan de lange arm van Erdogan.

Hem zal dat resultaat perfect uitkomen, want dat geldt voor alle machthebbers ter wereld die antiwesters gezind zijn.

16 De euro heeft ons zoveel opgeleverd, maar liefst een weeksalaris.

Eerste een maandsalaris en nu al een weeksalaris. De devaluatie ten voeten uit!

17 Zonder de EU zouden we geteisterd worden door terreuraanslagen.

Dat is een realistische mogelijkheid omdat er nog geen samenwerkend veiligheidsverband ontstaan is!

18 De risico’s van een aanval van piraten op de haven van Rotterdam zijn zonder de EU aanzienlijk.

Idem dito!

19 Bij een nee krijgen we weer oorlog in Europa.

De mythe die zichzelf heeft overleefd.

20 Bij een einde van de EU krijgen we een inval van chloorkippen.

Zo is het omdat de kanshebbers op hun economische expansie weer ruimte krijgen.

21 In ons eentje beginnen we niks tegen een buitenaardse invasie.

Als de disclosure – betekent: openbaarmaking – eenmaal plaats heeft gevonden, weten we dat alle toonaangevende regeringen tot in details zijn beïnvloed en gemanipuleerd door de buitenaardse heersers over de aarde, maar wel in de superachterkamers onder supreme secrecy.

22 Zonder de EU gaan we weer hiërogliefen beitelen.

De regionalisten zullen hun kansen gulzig grijpen!

23 Als de EU ophoudt te bestaan, breekt de builenpest uit.

We voeren dan de aloude Economische Samenwerkingsverdragen weer uit. 

24 Zonder de Europese Unie spreken we hier binnen één generatie allemaal Russisch.

Dan eerder Chinees!

25 Als we stoppen met de Europese samenwerking gaat het kikkers regenen.

De kruiwagens vol kikkers bepalen al de dagelijkse journaals!

26 Zonder de Europese samenwerking zouden we nu niet de meest innovatieve en meest concurrerende economie ter wereld hebben gehad.

Foei, dit zijn oude teksten in het oude Lissabonverdrag! Toen aperte onzin en nog steeds de grootst denkbare illusie.

27 Als we de EU niet hadden, wie zou zich dan nog druk maken over kromme bananen en smerige olijfflesjes in restaurants?

Alleen nog als anekdote aan warme Zuid-Europese terrasjes in de avonduren!

28 Bij een stem tegen de EU zullen alle biertjes doodslaan.

Jazeker!

29 Het einde van de Europese samenwerking leidt onherroepelijk tot een chronisch tekort aan borrelnootjes.

Mag de borrelnotenindustrie weer stevig aan de slag…

30 Zonder de EU zouden we ons nog per paard en wagen verplaatsen.

Per paard en wagen naar Mars!

31 Een nee leidt tot het einde van de westerse beschaving.

Het ideaal van iedere islamist.

[1] http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/26013603/__Column__Overtuigingskracht__.html?utm_source=dft-nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20160615195002_dftavond&utm_content=dft_avond&utm_term=&EMAIL_SK=SK952730

[JWJ1]

Advertisements