Tags

,

Dualisme verliest van partijbelang (Lex Oomkes, opinie/Trouw, 15 juni)

# Jaren woedde op de politieke redactie van deze krant een, soms, heftige discussie over de vraag of een dualistisch parlementair stelsel nu een nastrevenswaardig doel was, dan wel een nooit de theorie overstijgend mooi ideaal.

Deze stelling die in het artikel verder aan de praktijk van de dag wordt getoetst, is op zichzelf een zinnige vraag, maar in feite makkelijk te beantwoorden, al zullen mijn indrukken of herinneringen van het college van het parlementaire stelsel wel een rol meespelen. Ik zou zelfs moeten nakijken waarom het gemeentelijk bestel een monistisch, en de Tweede Kamer een dualistisch stelsel was. Inmiddels is de gemeente ook dualistisch ingericht.

De landelijke politiek als politiek belangstellende intensief volgend, constateer ik dat de politiek als machtscentrum en parlement als centraal besluitvormingsplatform niet zonder een dualistisch systeem kan, omdat corruptie en politieke manipulatie constant op de loer liggen om toe te slaan waar de ruimte wordt geboden om partijdoelen te verwezenlijken. Daarom geldt voor mij dat dualisme een noodzakelijk instrument is om de eventueel eigen regering, maar zeker als oppositiepartij de regering zo kritisch mogelijk te controleren, omdat daar de mogelijkheden liggen om een coalitiecrisis uit te lokken en een wisseling van de macht te bewerkstelligen.

Mijn antwoord op de stelling van Oomkes is daarmee dat het dualisme geen of nooit een ‘nastrevenswaardig doel’ is (geweest), maar een noodzakelijk instrument. Want zonder dualisme wordt het een banenrepubliek. Maar zoals mijn woorden al suggereren, opgemerkt moet worden dat in de praktijk van iedere parlementaire werkdag geen coalitiefractie zijn regering zo streng of consequent controleert, dat er nog van feitelijk dualisme kan worden gesproken. Het is en blijft dus een mooi ideaal, dat in collectieve zin – lees: iedere Kamerfractie – onhaalbaar is. Daarom beperkt het uitvoeren van dat dualisme zich tot de officiële oppositie. Maar dat werkt aardig, zoals iedere dag weer blijkt. Ons parlement is goed georganiseerd en het Reglement van Orde van de Kamer is naar mijn indruk efficiënter dan de beelden van collega-parlementen in het buitenland zichtbaar maken.

Advertisements