Vragen Aukje de Vries

Vragen van het lid Aukje de Vries aan de minister van Financiën over het bericht “Huizenkopers in problemen door trage banken”.

(…)

Minister Dijsselbloem:

En ik de banken.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Het is algemeen bekend dat de banken mkb-kredietaanvragen bijna niet honoreren. 46% van de kredietaanvragen wordt afgewezen. Nu het met de economie een beetje beter gaat, zien we dat ook de procedures voor hypotheekaanvragen langer worden. Zorgvuldigheid is belangrijk. Is de minister bereid om de banken er openlijk op aan te spreken dat ze ook een maatschappelijke rol hebben?

Minister Dijsselbloem:

Daar spreek ik banken vaak op aan. Banken moeten echter ook zorgvuldigheid betrachten. Ik ga de banken dus niet opleggen — dat doe ik ook niet bij mkb-kredieten — dat ze hypotheken moeten verstrekken. Ze moeten die individueel beoordelen en individuen moeten laten zien en onderbouwen dat ze het krediet of de hypotheek aankunnen. Kan het sneller? Ongetwijfeld. Er is nu gewoon een enorme vraag. Heel veel mensen willen hun hypotheek oversluiten, vanwege de lage rente. Dat veroorzaakt natuurlijk veel werkdruk. Mensen hebben daar echter gewoon recht op en banken werken daaraan mee. Als dat meer capaciteit vergt, moet die er gewoon tegenaan gezet worden.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Toen het slecht ging met de banken, heeft de samenleving, de politiek, heel snel gereageerd en geholpen. We hebben ervoor gezorgd dat de banken nog overeind staan. Het is nu tijd dat deze zelfde banken die arrogantie eraf halen en zeggen: we gaan de mensen helpen die nu hun hypotheken willen omzetten. Is de minister echt bereid om daar verder in te gaan dan deze zachte zalvende woorden over dat ze het maar zelf moeten beslissen?

Minister Dijsselbloem:

Nee. Ik heb dit debat eerder gevoerd met de fractie van DENK.

De voorzitter:

We hebben geen fractie-DENK in de Tweede Kamer. Het is de groep-Kuzu/Öztürk.

Minister Dijsselbloem:

Oh, is dat geen fractie? Ik blijf leren.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

De minister loopt vooruit, voorzitter.

Minister Dijsselbloem:

Ik heb dat debat eerder gehad met de groep. Zij vinden dat ik moet ingrijpen bij banken en ze moet dwingen om krediet te verstrekken. Dat zou buitengewoon ongelukkig zijn en ook buitengewoon gevaarlijk. In het verleden hebben we gezien dat er een enorme druk was en kredieten veel te gemakkelijk zijn verstrekt. Ik ben voor zorgvuldige verstrekking. Er zijn heel veel mensen met grote schulden en problemen achtergebleven en er zijn bedrijven met faillissementen achtergebleven omdat ze te veel schulden hadden. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we gaan doen, is een zorgvuldige beoordeling. We doen het snel en zorgvuldig. Op die manier kunnen banken hun maatschappelijke taak heel goed vervullen.

De heer Nijboer (PvdA):

Als je wat belooft, moet je het doen. Banken beloven binnen een week een hypotheek af te handelen. Dat lijkt mij een belofte die bijna onmogelijk waar te maken is, maar als je het belooft, moet je je belofte ook nakomen. Ik wil ook graag aandacht voor de andere kant: makelaars en mensen die in een enigszins overspannen koopmarkt onverantwoorde risico’s dreigen te nemen, die geen ontbindende voorwaarden opnemen, die concurreren op consumentenbescherming of die soms al een bod op een huis uitbrengen, terwijl de partner het huis nog niet eens heeft gezien. Hoe kijkt de minister daarnaar? Wat is de rol van de banken daarbij? Hoe voorkomen wij dat straks hele groepen op de blaren zitten omdat hun huis onder water staat?

Minister Dijsselbloem:

Ik denk dat iedereen er verstandig aan doet om iets meer tijd te nemen en zorgvuldigheid te betrachten. Dat geldt ook voor makelaars. Veel voorlopige koopcontracten zijn een standaardcontract van NVM. Daarin zou meer nadruk moeten liggen op de ontbindende voorwaarden van financiering. Er zijn te veel mensen die onder de druk van de opgewonden koopmarkt die ontbindende voorwaarden laten vervallen. Daartegen moet echt worden geadviseerd, door de bank en door de makelaar: dat moet u niet doen, u moet gewoon die ontbindende voorwaarden opnemen en als er later een probleem is met de bank of als het meer tijd kost, moet u zich daarop kunnen beroepen. Wij moeten echt nog eens kritisch kijken naar de manier waarop hierin wordt geadviseerd en wat de mogelijkheden zijn voor de ontbindende voorwaarden van financiering in dat standaardkoopcontract. Ik wil niet dat onder de nieuwe hype die in sommige steden nu begint te ontstaan, mensen veel te grote risico’s nemen, alleen maar onder tijdsdruk. Daar ben ik het zeer mee eens.

Uit dit debatverloop wordt duidelijk dat Kamerlid Öztürk onvoldoende voorbereid aan zijn Kamerlidmaatschap, dan wel in ieder dit vragenuur de gang naar de interruptiemicrofoon is begonnen, hetgeen blijkt uit het onvoldoende kennen van de praktijk van de dag, in deze situatie het bancaire verkeer met betrekking tot hypotheekaanvragen. Hij heeft daarmee zijn punt niet binnengehaald en ondertussen geeft hij de minister de ruimte om zijn docentschap als minister te tonen.

Advertisements