Tags

, ,

Kiesraad kraakt referendumwet (Maaike van Houden, vandaag/Trouw, 3 juni)

Advies | Het raadgevend referendum moet voortaan anders. Volgens de Kiesraad rammelde de volksraadpleging over Oekraïne. Het kabinet krijgt huiswerk.

# Elektronische aanlevering is eenvoudiger en efficiënter, en door een combinatie met DigiD is er ook een betrouwbaar identificatiemiddel voorhanden, schrijft de Kiesraad. Veel mensen hebben al ervaring met DigiD, stelt de Raad, dat ook opmerkt dat het altijd mogelijk moet blijven op papier een verzoek om een referendum te doen. Of er toch weer een drempel wordt opgeworpen door het verplicht gebruik van DigiD moet de praktijk uitwijzen.

Aangezien er een stroom aan referenda te verwachten valt over ‘recentelijk’ genomen besluiten van de Kamer, maar tegelijkertijd niet te verwachten valt dat ‘iedereen’ onder het electoraat daar evenveel behoefte aan heeft, is het denkbaar dat het hele DigiD-dilemma wegvalt omdat de potentiële belangstelling voor referenda alleen maar bestaat uit burgers met ruime DigiD-ervaring. Maak er dus een Amerikaans systeem van met inschrijving en aanmelding per referendum via DigiD, want dat kan ook zonder fysieke, dus feitelijke stemlokalen door stemgedrag rechtstreeks op internet. Elektronisch stemmen dus, want dat wordt de toekomst.

Zo valt ook te voorspellen dat geen politiek bewuste burger of activist nog op papier een verzoek om een referendum zal doen. Dat zijn dus nodeloze zorgen.

# Stemmen of thuisblijven in de hoop dat de drempel niet wordt gehaald? De politiek moet over de opkomstdrempel beslissen, schrijft de raad, maar dit onbedoelde effect ervan is wel ‘ongewenst’.

Dit is een wezenlijk probleem omdat veel stemmers zich ongetwijfeld hebben laten leiden door strategisch stemgedrag zoals dat zich in het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Hier moet de politiek inderdaad een antwoord op gaan geven, maar het risico bestaat dat de politiek als ‘slager zijn eigen vlees gaat keuren’. Hoewel de traditionele partijen in de Kamer tegen invoering van referenda zijn, want in hun ogen ongeschikt of zelfs strijdig met de representatieve vertegenwoordiging, moeten de extreme flanken van links en rechts het juist hebben van referenda, zodat te verwachten valt met de aanzwellende groei van die flanken (SP [?] op links en PVV en nieuwkomers als Denk en VNL [zou deze een blijver zijn?] op rechts). Met deze formulering wordt ook direct duidelijk welke veranderingen er sluipenderwijs gaande zijn binnen het huidige politieke bestel. Het representatieve bestel is achterhaald en zal gewijzigd, i.c. aangevuld moeten gaan worden met een referendumstelsel. Dan pas is iedereen tevreden.