Zweert hij de politieke islam echt af? (Gert van Langendonck, NRCHANDELSBLAD, 25 mei)

http://www.nrc.nl/next/2016/05/25/zweren-moslimbroeders-in-tunesie-politieke-islam-e-1623377

Moslim-democraten: Ennahda-leider Ghannouchi is herkozen en zegt politiek en religie vanaf nu te gaan scheiden.

# Tunesië is altijd de lieveling geweest onder de landen van de Arabische Lente. Het eerste en enige land dat de dictatuur afschudde zonder burgeroorlog of contrarevolutie tot gevolg. Het eerste land dat een grondwet invoerde zonder sharia. Het eerste waar de fundamentalisten vrijwillig de macht afstonden in het belang van het land. Wordt Tunesië nu ook het eerste land waar de politieke islam ten grave wordt gedragen?

# Dat lijkt immers de essentie te zijn van de nieuwe richting die Rachid Ghannouchi wil geven aan Ennahda, de Tunesische versie van de Moslimbroederschap. Maandag werd hij met 75 procent van de stemmen herkozen als voorzitter aan het eind van een driedaags partijcongres. De leden wisten dat ze met Ghannouchi ook een historische koerswijziging kozen. Voor het congres had hij interviews gegeven aan Arabische en westerse kranten waarin hij het einde van de politieke islam aankondigde.

# „We stappen uit de politieke islam en in de islamitische democratie”, aldus Ghannouchi. „Wij zijn vanaf nu moslimdemocraten die zich niet langer beroepen op de politieke islam.” Het congres nam met 80 procent ook een artikel aan waardoor de politieke en religieuze activiteiten van Ennahda voortaan gescheiden zijn.

Hoopvolle ontwikkelingen dus in Tunesië, dat het eerste land kan worden met een moslimbevolking, maar ook direct een moderne versie van de islam gaat ontwikkelen. Als het daar kan, dan ook in andere moslimlanden en dan is de hoop op een vreedzame islam nog niet voorbij, ondanks IS.