Tags

,

Geef moslims geen voorrechten (Renzo Verwer, Opinie & Debat/de Volkskrant, 24 mei)

http://www.volkskrant.nl/4306275?utm_source=VK+avond+20160524&utm_medium=email&utm_campaign=Geef%20moslims%20geen%20voorrechten&utm_userid=c4e15096-5da2-4cc7-ac79-6f9a61c6f2a4

Islam: Het is beter om af te zien van de speciale behandeling van moslims in Nederland, omdat zij dan niet meer als groep worden gezien.

# Ik heb wel een tip voor hem. Zie af van voorrechten en speciale behandeling van moslims. Zo mogen moslims – ook bij wetin Nederland meer dan niet-moslims: ze mogen met hun haar onzichtbaar op de paspoortfoto (niet-moslims niet), ze mogen gescheiden zwemmen, ze mogen vrouwen discrimineren (geen hand geven, weigeren geholpen te worden in een winkel in het dorp Oranje), en we pikken het allemaal!

Omdat genoemde gedragsverschillen zo gegroeid zijn en nooit onderwerp van parlementair debat zijn geweest – hoewel het de vraag is of dat ook klopt ten aanzien van paspoortfoto’s, of was dat een besluit bij AMvB: een algemene maatregel van bestuur waarvoor geen parlementaire goedkeuring vereist is – wordt het nu tijd om alsnog een nieuw debat over integratie in de Tweede Kamer te gaan houden, hetzij nog onder de huidige samenstelling en dus voorafgaande aan de verkiezingen van volgend jaar. Het gaat immers om een dusdanig belangrijk debat dat deze niet snel genoeg opgestart kan worden en zelfs met een vervolg binnen de nieuwgekozen Kamer.