Tags

, ,

Stop de verbale terreur (Mark van Ostaijen en Shivant Jhagroe c.s., Opinie/NRCHandelsblad, 11 mei)

Noem ons een naïeve multiculturele elite, maar we laten ons niet langer uitspelen langs etnische scheidslijnen, schrijven Mark van Ostaijen, Shivant Jhagroe en vele anderen in een manifest.

http://www.nrc.nl/next/2016/05/11/stop-de-verbale-terreur-1617788

http://www.waterstof-ezine.nl/manifest-tegen-de-wapenwedloop-van-wantrouwen/

# Na iedere terroristische aanslag komen ze weer. De verwijten. De vingers. De schuldigen. Zo is het doorgaans een aanval op ‘onze beschaafde waarden’. Op ‘onze manier van leven’. Of zelfs op ‘de Westerse beschaving’. Maar dergelijke oorlogsretoriek werpt een dam op. Nu gaan Nederlanders nogal prat op het bouwen van dijken en dammen, maar hier trekken wij graag onze vinger uit.

Ook Geert Wilders moet eens ophouden met zijn verbale terreur en oorlogsretoriek. Punt.