Tags

, ,

Het geheim van respect is dat het veronderstelt dat er niet geoordeeld kan worden. Maar waar loopt een mens rond, die zich kan onthouden van een oordeel, of die geen oordeel toelaat in zijn bewustzijn? Alle grote profeten in de menselijke geschiedenis, van Oost naar West, van Nood naar Zuid hebben geleerd aan hun volgelingen om niet te oordelen, ‘opdat gij niet geoordeeld zou worden’, of in soortgelijke bewoordingen. Loopt er tegenwoordig één mens rond die zonder oordelen kan, geen oordeel velt? Daarom is de wereld zo’n chaos, omdat ieder mens, iedere natie, ieder staatshoofd niet zonder oordelen kan want allemaal bezeten van hun eigen ideologie. Alleen de wijsgeer, die in zijn eigen kracht en energie staat, leeft zonder oordelen omdat hij weet dat alleen zonder oordelen een waar leven, een ware werkelijkheid mogelijk is, zonder illusies. Daarom waarschuwde Boeddha ook tegen Maya, tegen de illusie-wereld, die de aarde is. Als je in kwaad gelooft, geloof je in illusies, omdat die illusies gemaakt zijn door de mensen op aarde, maar niet door de scheppende bron van de kosmos.

Vandaag de dag is het begrip ‘respect’ weer actueel omdat de moslims – Nederturken , onder aanvoering van Kuzu/Öztürk van DENK – in ons land de autochtonen ervan beschuldigen dat zij geen respect kunnen opbrengen voor de minderheden van buiten Europa. Die beschuldiging klinkt in eerste instantie redelijk of onredelijk, al naar gelang de ideologische bril die je draagt. Maar in feite is die beschuldiging in de vorm van een verwijt, ook een oordeel, want ook voortgebracht door die ideologische bril, namelijk de bril van culturele verschillen. Als je echt respectvol leeft, kunt leven, dan accepteer is alles, ieder verschil in het maatschappelijk verkeer. Dan leef je niet-gepolariseerd. Maar dat is bijna bovenmenselijk, ofwel profetisch. En dat is altijd tijdens de menselijke geschiedenis een heel zeldzame eigenschap of gave geweest. Niemand hoeft dus in de politiek gaan schermen over ‘respect’ omdat dat onzin is. Die levenskwaliteit is de wereldse mens kwijt geraakt.

Advertisements