Tags

Laten we 4 en 5 mei overslaan (Mercita Coronel, opinie/Trouw, 3 mei)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/4293889/2016/05/03/Twee-minuten-stilte-om-ons-diep-te-schamen.dhtml?utm_source=TR+daily+20160503&utm_medium=email&utm_campaign=twee%20minuten%20schamen.&utm_userid=11ce6dfe-3dea-4d85-b7da-6df4af29c312

Laten we 4 en 5 mei dit jaar maar eens overslaan, schrijft Mercita Coronel. Want we voelen niet meer wat oorlog betekent en moeten ons schamen voor onze omgang met vluchtelingen.

# Als Nederlanders zouden wij met schaamrood op de kaken moeten besluiten de herdenking en viering dit jaar maar over te slaan

# Vrijheid geven wij door, is dit jaar het motto voor 4 en 5 mei. Maar hoe hol de betekenis van deze dagen is geworden, toont vooral de geringe empathie met de oorlogsvluchtelingen uit Syrië, naast de platte invulling van de betekenis van ‘vrijheid’ door bijvoorbeeld satirici en een grote ‘vrijheidspartij’ die oproept tot het ‘de-islamiseren’ van Nederland.

# Als Nederlanders zouden wij met schaamrood op de kaken moeten besluiten de herdenking en viering dit jaar maar over te slaan. Want nu het puntje bij paaltje komt, geven wij niet thuis. Onder het mom van bezorgdheid ontzeggen we als burger veel vluchtelingen een veilig onderkomen.

# Een groot deel van de Nederlanders heeft de Tweede Wereldoorlog niet meer meegemaakt. Het inlevingsvermogen voor oorlogsverschrikkingen blijkt nu gering. Net als joden vroeger, worden tegenwoordig moslims vooral als een vijfde colonne gezien die uit is op het overnemen van het Avondland.

# PVV-leider Wilders kent wel zijn geschiedenis. Hij spreekt graag in Tweedewereldoorlogsretoriek over de islam. Van de weerzin tegen moslims zijn de Syrische vluchtelingen slachtoffer. .

Dieptepunt

# Feiten worden in de verhitte discussies over het hoofd gezien. Het aantal vluchtelingen zou in de Europese landen, als ze met elkaar samenwerkten, niet eens een procent van de bevolking uitmaken. In 2015 zochten 1.256.210 vluchtelingen asiel in Europa. De EU heeft 508 miljoen inwoners.

# Het historisch besef laat helaas ook onze premier Rutte in de steek. Hoe schril steekt zijn afwerende houding af bij Merkels houding van ‘Wir schaffen das’. Rutte mag Merkel dan wel met ‘du’ hebben aangesproken tijdens de uitreiking van de Four Freedoms Award op 21 april in Middelburg, maar is het eigenlijk geen gotspe dat hij haar bij deze gelegenheid toesprak? De liberale Rutte die vooral de vluchtelingen wil ‘beschermen’ tegen smokkelaars en die een asielbeleid voert van ontmoediging door langzame procedures, vertraging van gezinshereniging en een schrale opvang. Met als dieptepunt zijn recente ‘blijf thuis’- uitspraak als EU-voorzitter.

# Rutte heeft zich ingezet voor een deal met Turkije die door organisaties als Human Rights Watch en Amnesty International als in strijd met de mensenrechten en het internationale recht wordt gezien. Vluchten naar Griekenland wordt hierdoor als ‘illegaal’ bestempeld en Turkije, waar amper persvrijheid heerst, is onze grote bondgenoot.

# Opvang in de eigen regio, vroeger een verwerpelijk standpunt van de Centrum Democraten, is inmiddels beleid, want politici durven hun onwillige kiezers niet voor het hoofd te stoten door zich uit te spreken voor mededogen in eigen land.

# We geven helemaal geen ‘vrijheid’ door. Ook geen financiële hulp trouwens. De VN laten zien dat van de toegezegde fondsen voor hulp aan Syrische vluchtelingen slechts 29 procent binnen is. De EU maakte 1.301.419 dollar over naar Turkije en 35 miljoen naar Libanon. Nederland staat in de boeken voor 4.395.604 dollar. Hoe staat dit in verhouding met de 80 miljard per maand die de ECB in de Europese economie pompt?

# Kortom, nog een keer de vraag: zullen we 4 en 5 mei dit jaar maar overslaan? Of gaan we die twee minuten stilte gebruiken om na te denken over hoe aardig we eigenlijk nog zijn voor mensen in nood?

Coronel heeft volledig gelijk als vastgesteld wordt dat de huidige vluchtelingencrisis of de ethische chaos daarover geen pas kan geven om ‘gewoon’ de Dodenherdenking als altijd te laten plaatsvinden. Dit omdat de huidige generatie – van jong tot oud – volkomen vastzit in het legitimiteitsvraagstuk van het vluchtelingenprobleem. Waar de herdenking als zodanig sleets begint te raken – desondanks was er vandaag op radio1 te horen dat men verwachtte dat de herdenking toch nog 50 jaar zal bestaan; maar dat gevoel wordt vermoedelijk niet breed gedeeld – dat er ook een relatie moet worden gelegd met hedendaagse, vergelijkbare vraagstukken. Kortom, het Organisatiecomite heeft er een zware kwestie bij gekregen als het om de herdenking van volgend jaar gaat.

Advertisements