Tags

, ,

EU wacht nieuwe Turkije-test (Jeroen Segenhout, Economie & Politiek/fd, 2 mei)

De Europese Commissie kruipt deze week weer in haar rol van zondebok. Woensdag maakt ze bekend of Turkije voldoet aan alle criteria om Turken vanaf eind juni zonder visum naar de EU te laten reizen.

# De EU kan zich eigenlijk geen ruzie met Turkije veroorloven. De migratiedeal van 18 maart heeft duidelijk vruchten afgeworpen. De vluchtelingenstroom naar Europa via de Egeïsche Zee is nagenoeg opgedroogd.

De vraag is of de Europese Commissie zichzelf geen rad voor ogen draait door zich geen ruzie met de Turkse autoriteiten meent te mogen hebben. Praktisch gesproken dient ook de vraag te worden gesteld of er tijdens de onderhandelingen de optie op tafel is geweest of de grensbewaking vanaf de Turkse standen geen automatische reactie zouden sorteren in de vorm van andere ‘transitlanden’ dan de Turkse, zodat Turkije zelf op een eenvoudige wijze zich verlost zag van de afgesproken verplichtingen. Kortom, is er bewijsbaar sprake van ‘duidelijke vruchten’ die geplukt zijn van de migratiedeal van 18 maart? En dat de vluchtelingenstroom via de Egeïsche Zee wel door toedoen van de Turkse maatregelen tot stand is gekomen?

Nu Turkije de brutaliteit toont om tijdens de ‘lopende’ vluchtelingencrisis direct ook hard van leer te trekken in ‘nieuwe’ crisis rond Ebru Umar over haar beledigingen aan het adres van de Turkse president, in dat land een doodzonde, en dat vuur stevig op te stoken door de Turken in de EU in te zetten als ‘’dreigingswapen’, komt de EU automatisch in een impasse die niet meer met diplomatieke middelen valt op te lossen, ook al doet Rutte geloven dat allereerst naar diplomatieke mores gehandeld dient te worden. Rutte en zijn adviseurs hebben niet in de gaten dat de Turken een appeasementvalkuil hebben opgetrokken, zoals dat ook voorafgaande aan de laatste wereldoorlog is gebeurd. Met alle gevolgen van dien. De loyaliteitskwestie van de Turken in ons land aan de Nederlandse waarden en normen staat ter discussie.

Onze tijd is de tijd van complottheorieën en in dat kader kunnen we niet om het complot van Erdogan heen: zijn nieuwe sultanaat kan een Turkse EU heel goed gebruiken omdat daarmee zijn mondiale macht direct gevestigd wordt. De president ziet de Europese normen en waarden helemaal niet zitten – geen twijfel over mogelijk -, en waarom dus niet de huidige bestuurlijke chaos binnen de EU – zowel wat het Brusselse bestuurscentrum als nationale tegenwerking tegenover dat technocratische Brussel – misbruiken om de ‘aanstaande val’ van de EU te bespoedigen, zodat de Turkse migranten – in ons land 60% Erdogan-aanhangers – als ‘stoottroepers’ klaar te hebben staan? Onze Nederturken Kuzu/Öztürk in het parlement zijn al met hun stevige taal de guerrilla begonnen om aan te tonen waar het met de Nederlandse mentaliteit en cultuur mis zit. Ik heb dat al aan de kaak gesteld op deze plaats door te schrijven over een volslagen misplaatste arrogantie van DENK.[1] NederTurken die ons even komen vertellen wat er schort aan ons land. Dat deze heren een gemakkelijk podium via het spreekgestoelte van de Tweede Kamer hebben gekregen door zich af te splitsen van de PvdA-fractie, zal in de toekomst ook verhinderd moeten worden door nieuwe wetgeving. Deze heren projecteren alles wat zij als ondeugdelijk kwalificeren in onze Nederlandse politieke cultuur af van wat zij in hun vanzelfsprekende Turkse opvoeding hebben geleerd, al beweert Kuzu bij voortduring dat hij een Nederlandse scholing en studie heeft gevolgd. Hij vermeldt het belang van een Turkse roots in de vorm van opvoedkundige basiswaarden vanzelfsprekend niet. Kuzu dus als ideale springplank voor Erdogan in ons land.

Het appelleren door Rutte aan het traditionele diplomatieke verkeer is daarom minder – lees: niet – vanzelfsprekend dat hij door zijn adviseurs krijgt ingefluisterd. Het tegendeel is een feit. Waar de Turkse autoriteiten weinig diplomatiek, ofwel grof, optreden ten aanzien van Umar, dient Rutte direct de onmiddellijke terugkeer naar Nederland te eisen.[2] Enne, een andere kop is ook relevant in dit verband: ‘Merkel bedrijft helaas onmachtspolitiek’ (Paul Brill, columnist van de Volkskrant, Opinie & Debat, 26 april 2016). Onmacht begaan door haar ethische welkom aan de vluchtelingen, maar uiteindelijk een politieke blunder, die z’n weerga niet kent in een chaotische EU. Daar zijn we nog niet klaar mee.

Genoeg stof tot nadenken dus!

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2016/04/27/commentaar-kuzu-op-facebook-bewijst-dat-dit-kamerlid-nog-steeds-teveel-turk-is-gebleven-in-plaats-van-nederlander-is-geworden-nrc-umarebru-vrijheidvanmeningsuiting-vrijheidvanbelediging/

[2] Conform Ephimenco: ‘De Nederlandse regering moet van de Turken eisen dat Umar onmiddellijk terugkeert  naar Nederland’ (Trouw, 30 april)