Tags

Nuit debout: roep om democratie (Marc van Dijk, Katern de Verdieping/Trouw, 22 april)

In het Filosofisch Elftal analyseren twee denkers een actuele kwestie. In Parijs en andere steden komen burgers ’s nachts bijeen om te discussiëren. Thierry Baudet en Parijzenaar Robin van den Akker in gesprek over ‘Nuit debout’.

# Manifestaties onder de noemer Nuit debout begonnen een kleine drie weken geleden in Parijs met een door de vakbonden geïnitieerde protestbijeenkomst op de Place de la République, tegen een nieuwe arbeidswet.

# ’s Avonds bleven groepen demonstranten hangen om verder te praten en te discussiëren over die bewuste wet, maar al gauw ging het ook over andere zaken, zoals de staat van de democratie, de economie, de vluchtelingenproblematiek, de Panama Papers. En de volgende avond stonden ze er weer. ‘Nuit debout’ (vrij vertaald: ‘een nachtje opblijven’) was geboren.

# Er groeide een tentenkamp dat in veel opzichten deed denken aan de verschijningsvorm van Occupy, de beweging die in 2011 ontstond op Wall Street en die daarna in veel wereldsteden opdook.

# Maar de mensen bleven terugkomen. Intussen trekt het Parijse Nuit debout zo’n duizend tot drieduizend bezoekers per avond. In andere Franse en Europese steden vinden kleinere bijeenkomsten plaats onder dezelfde noemer. Ook in Amsterdam kwamen aarzelend groepen mensen bijeen, eerst op de Dam, daarna op het Spui.

Zou Nuit debout nu kunnen gaan slagen waar Occupy destijds vanwege een gebrek aan organisatie, visie en strategie ten onderging? Ik ben benieuwd aangezien de roep om meer democratie algemeen is en die roep ook eens beantwoord zal moeten worden.