Tags

Tweede Kamer wil welvaart meetbaar maken (correspondent, Economie & Politiek, 20 april)

Kabinet en Tweede Kamer hebben een objectieve standaard nodig om jaarlijks de ontwikkeling van de welvaart in brede zin te kunnen evalueren. Volgens een commissie van de Tweede Kamer moet het Centraal Bureau voor de Statistiek daarvoor een ‘Monitor Brede Welvaart’ ontwikkelen.

# Daarbij hoeven de Nederlandse statistici niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen ze aansluiten bij de aanbevelingen die daarover in 2014 werden gedaan door de Conferentie van Europese Statistici (CES). Die zijn door deskundigen van zestig instellingen, waaronder het CBS, onderschreven.

# Volgens voorzitter Rik Grashoff (GroenLinks) van de ‘tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip’, die het eindrapport woensdag presenteerde, is het een misverstand dat het bruto binnenlands product (bbp) de welvaart meet. ‘Robert Kennedy zei het in de jaren zestig al: Het bbp meet alles, behalve wat het leven de moeite waard maakt.’

# De commissie vindt het bbp ‘een robuuste indicator’ voor de omvang van de economie. Maar welvaart omvat volgens de commissie, waarin verder VVD, CDA, SP en PvdA waren vertegenwoordigd, ook andere zaken die voorzien in de behoeftebevrediging van burgers zoals onderwijs, gezondheid, milieu, de informele economie, ongelijkheid en innovatie.

# Verder vindt de commissie dat niet alleen de welvaart ‘hier en nu’ moet worden meegewogen in de politieke besluitvorming, maar ook de toekomstige welvaart en de impact van nationale welvaart op de rest van de wereld.

# In Frankrijk en Duitsland zijn eerder pogingen gedaan om een breed welvaartsbegrip te definiëren, maar die strandden in politieke onenigheid. Wel heeft het werk van de Franse onderzoekscommissie, die onder leiding stond van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, de CES-aanbevelingen in sterke mate beïnvloed.

# In de CES-aanbeveling wordt onder andere voor de toekomstige welvaartmeting uitgegaan van het economisch, menselijk, natuurlijk en sociaal kapitaal dat aan volgende generaties wordt doorgegeven. Ook speelt de ‘koolstofvoetafdruk’ een belangrijke rol als maatstaf voor het effect van nationale welvaartontwikkeling.

# Het zal volgens Grashoff niet lukken om één index te ontwikkelen voor de brede welvaart, zoals het bbp. Een poging daartoe in Frankrijk strandde met als conclusie dat het ook niet zinnig is om in een auto één meter voor snelheid en brandstof te plaatsen.

# Daarom komt ze tot de aanbeveling van een ‘Monitor Brede Welvaart’, een doorontwikkeling van de bestaande Monitor Duurzaam Nederland, die eenmaal per jaar zou verschijnen. Het kabinet zou voorafgaand aan het debat daarover dan zijn reactie daarop moeten geven. Verder beveelt de commissie aan om internationaal verder te werken aan standaardisering van het begrip en de meting.

Boeiende ontwikkelingen. Wat gaat hieruit komen?

Advertisements