Tags

, ,

DNB stelt terecht klimaat aan de orde (commentaar, In het nieuws/fd, 8 maart)

# Klimaat is een heikel onderwerp. Voor politici, voor het bedrijfsleven en ook voor de Nederlandsche Bank (DNB). Die bracht vrijdag een rapport uit over klimaatverandering. Daarin staat weinig opzienbarends. Windmolens, CO2-opslag en kernenergie stuiten op verzet, maar groene energie is nog ontoereikend om aan de vraag te voldoen. Dus gewenst of niet, voorlopig zal de wereld draaien op fossiel. Vooral gas is belangrijk — zo luidt althans een van de scenario’s van DNB.

Dat groene energie nog ontoereikend is om aan de vraag naar duurzaam te voldoen, is één aspect, maar daar kunnen ook andere gevolgtrekkingen uit worden gehaald. Dat er nog lange tijd gemixte vormen van energie noodzakelijk zijn, komt omdat ons land lui is gemaakt door onze ‘Shell’, en de energielobby die ons land domineert, want in Duitsland was er wel een Wende mogelijk en daar hebben ze dus het juiste voorbeeld gegeven. Feitelijk moet nu besloten worden – als dat al niet in het Energieakkoord was opgenomen – dat iedere nieuwe investering alleen in duurzaam wordt gestoken en op geen enkele wijze in fossiel, want dat is de enige weg om uit fossiel te kunnen stappen. Op deze wijze geredeneerd is de kop van dit FD-commentaar dus volkomen strijdig met de inhoud van dit commentaar. Zeker als de laatste zin van het openingscitaat luidt dat ‘vooral gas belangrijk’ is, want gas is eveneens fossiel.

# De centrale bank profileert zich als onafhankelijke partij in het energiedebat, maar deze bevindingen corresponderen in grote mate met die van Shell en GasTerra. In de gepolariseerde energiewereld, uiteenlopend van milieuclubs tot kernenergieadepten, loopt DNB enigszins het gevaar te worden weggezet als ‘pro-fossiel’.

Niet ‘enigszins’, maar zowel DNB als FD vallen gezamenlijk in deze valkuil. Ieder op een andere wijze aangezien de DNB geen logica in zijn waarschuwing weet op te bouwen en FD meegaat in deze tegenstrijdigheid. Dat is jammer.

# Interessant is de financiële doorberekening. ‘Over het algemeen zien financiële instellingen ten aanzien van hun huidige uitzettingen geen grote risico’s door klimaatbeleid in de vorm van een koolstofzeepbel’, concludeert DNB.

Waar DNB begonnen is met tegenstrijdige conclusies te trekken uit hun analyse, blijft de denkfout dus in hun conclusie aanwezig. En daarmee kan dat rapport en dit FD-commentaar direct naar de vuilnisbelt verwezen worden.

# Maar de centrale bank schreef ook dat de exacte kwetsbaarheid van de financiële sector moeilijk in te schatten is. Immers, ook bedrijven buiten de olie- en gassector kunnen geraakt worden. ‘Uiteindelijk kunnen álle sectoren te maken krijgen met aanpassingskosten. Dergelijke indirecte risico’s zijn op dit moment moeilijk te kwantificeren, maar kunnen omvangrijk zijn.’

Kul. Zie Duitsland.

# DNB is niet de almacht. Niemand weet wat de energietransitie inhoudt, noch wat de kosten zullen zijn, ook DNB niet. De vraag is of zij zich hiermee bezig moet houden. Het KNMI gaat toch ook geen monetair beleid volgen?

Waarom geen advies gevraagd van de Duitsers? Lijkt de gemakkelijkste oplossing toch? Voor de volledigheid worden de twee slotalinea’s hierbij alsnog weergegeven.

# Het antwoord is toch ‘ja’. Klimaatverandering raakt iedereen, heeft economisch enorme gevolgen en is daarmee te belangrijk om te negeren. Dat blijk ook uit het akkoord van Parijs en het Energieakkoord in de polder.

# Maar het maakt de Nederlandsche Bank wel kwetsbaarder. Door de crisis en de controversiële inkoop van obligaties (QE) heeft de reputatie van centrale banken al een fikse deuk opgelopen. En klimaat voorspellen, of de gevolgen van de verandering daarvan, is minstens zo lastig als de economie prognosticeren.

Advertisements