Tags

, ,

Samsom, alsjeblieft, stap op (Column Bas Heijne, In het nieuws/NRCHandelsblad, 5 maart)

# … nadat Diederik Samsom afgelopen donderdag in de Volkskrant weer een plan lanceerde om de vluchtelingencrisis te bezweren, werd hij binnen enkele uren tot drie keer toe vernederd. Tel even mee. Allereerst door coalitiegenoot VVD, die de oproep om vluchtelingen uit Turkije alvast via een luchtbrug naar Europa te halen, ontsteld afdeed als een fatale ondermijning van de onderhandelingen met Turkije (of met „de Turken”, zoals steeds vaag denigrerend wordt gezegd; alsof je in het omgekeerde geval steeds over onderhandelingen met „de Nederlanders” zou spreken).

Is Samsom tot drie keer toe vernederd? Zou het mogelijk kunnen zijn dat hier allerlei politieke spelletjes zijn gespeeld? Ten eerste door coalitiepartner VVD bij monde van Malik Azmani, die op radio als een wilde te keer ging en dus een mate van onbeheerst gedrag ten beste gaf, een Kamerlid onwaardig.

# Vervolgens werd hij aan het mes geregen door GroenLinks, die een motie indiende waarin exact hetzelfde werd voorgesteld als Samsom had gedaan („minimaal 400 vluchtelingen per dag, een maand lang”). En kijk: Samsom en zijn partij stemden vervolgens tegen die motie, want het was dus nooit de bedoeling geweest dat het tweede plan-Samsom echt handen en voeten zou krijgen.

In de tweede plaats GroenLinks die eveneens op radio1 gefileerd werd door een motie in te dienen die letterlijk de tekst van Samsom overnam, waarvan dus onmiddellijk duidelijk werd dat de PvdA hiermee niet kon instemmen omdat dat een afgang van jewelste zou betekenen. En dan te denken dat ‘Yes we can’ Jessie Klaver de nieuwe en zuivere stijl in de politiek wilde introduceren. Deze actie bewijst dat de GroenLinkse leider niet vies is om dezelfde traditionele politieke spelletjes te blijven spelen als altijd en daarmee valt hij volledig door de mand. Dus had de PvdA geen keuze om anders te stemmen dan de fractie deed. De verkiezingscampagne is duidelijk ingegaan en hoe gemakkelijk is het om juist deze vluchtelingencrisis daarvoor te gebruiken. Van dit politieke gedoe word je doodmoe en ziek. Dank u GroenLinks en VVD!

# Wel aangenomen werd een nietszeggende PvdA-motie, waarin het kabinet werd opgeroepen de vaart erin te zetten. Oef!

Geen andere keus Bass Heijne, bent u blind voor deze spelletjes?

# Daarna werd Samsom afgeserveerd door Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, die minzaam liet weten dat het niet handig was als landen eigengereid initiatieven gingen ontwikkelen, de crisis vereist een Europese aanpak.

En Jean-Claude Juncker is de weg helemaal kwijt, zoals de hele Commissie, want ‘groggy geslagen in de touwen’ door alle tegenslagen die sinds het aantreden op hun pad is gekomen.

Advertisements