Tags

, , ,

DNB: Nederlandse economie moet af van kolen, olie en gas (Paul Luttikhuis, Voorpagina/ NRCHandelsblad, 4 maart 2016)

Energie: Nederland moet investeren in duurzaamheid, zegt De Nederlandsche Bank. Er dreigt een ‘koolstofzeepbel’.

# Het Energieakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over duurzame energie, moet fors worden aangescherpt. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in het rapport Tijd voor Transitie, dat deze vrijdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

# Volgens DNB-directielid Job Swank zal dat voor de Nederlandse economie “een geweldige inspanning” worden, want “we lopen achter als het gaat om de invoer van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen’, zo zegt hij in een interview met NRC.

# Dat komt vooral door de petrochemische industrie, het wegtransport en de glastuinbouw – sectoren die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Swank wijst erop dat de klimaattop in december in Parijs de wereldwijde ambities voor het terugdringen van broeikasgassen heeft vergroot: kort na het midden van de eeuw moet de economie ‘klimaatneutraal’ zijn.

# Volgens DNB moet de Nederlandse economie in de komende decennia af van kolen, olie en uiteindelijk ook gas. “Dat zal die [energie-intensieve] industrieën behoorlijk raken.” De overheid moet daarbij het voortouw nemen, zegt Swank. Anders doet alleen de markt zijn werk. “En dat leidt tot externe effecten die niet beheersnaar en niet acceptabel zijn.”

Hulde voor het feit dat een belangrijke overheidsinstantie als DNB nu voor het eerst duidelijkheid schept over de marktwerking, die hier volledig faalt: “dat leidt tot externe effecten die niet beheersnaar en niet acceptabel zijn.”

Het interview:

‘We lopen achter, grote aanpassingen zijn nodig’ (Paul Luttikhuis, Katern Economie/NRCHandelsblad, 4 maart 2016)

Job Swank, DNB De Nederlandsche Bank vindt dat de politiek harder moet strijden voor een lagere CO2-uitstoot. „De Nederlandse economie moet zich fors aanpassen”, zegt directeur Job Swank.