Terecht heeft de Kamer aparte opvang voor homoasielzoekers aangekomen en waarom Halbe Zijlstra volstrekt ongelijk heeft @trouw #vvd #tweedekamer #vluchtelingenopvang #kopinhetzandsteken

Kamer stemt voor aparte opvang homo-asielzoekers (Nicole Besselink, vandaag/Trouw, 2 maart)

Staatssecretaris Dijkhoff voelt weinig voor eigen locaties

# De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan die opriep dergelijke locaties te openen, maar Dijkhoff voelt daar een groot ongemak bij.

# De VVD keerde zich tegen het voorstel omdat met aparte opvang het verkeerde signaal richting daders wordt afgegeven, aldus fractievoorzitter Halbe Zijlstra. “In Nederland zijn mannen en vrouwen gelijk en woont iedereen samen. Nieuwkomers moeten daar vanaf dag één aan wennen. De daders moeten worden aangepakt.”[1] Zo staat het kabinet er ook in. ‘Categorale opvang voor LHBT-asielzoekers acht ik niet wenselijk’, schreef Dijkhoff in het najaar al aan de Kamer. ‘Een aparte opvang is naar mijn mening stigmatiserend. Ook zou een dergelijke locatie voorwerp van bedreigingen kunnen worden.’ De staatssecretaris ziet meer in maatwerk.

De VVD bewijst met deze woorden vanuit de fractie dat ze geen benul hebben van het culturele denkpatroon van niet-geëmancipeerde volkeren en naties van buiten de EU. Wie, zoals ik, ervaring heeft opgedaan in het burgerschapsonderwijs voor migranten, weet dat de begrippen homoseksueel en lesbisch – laat staan alle de twee overige categorieën: biseksueel en transgender) een groot taboe in die buiten-Europese samenlevingen. In die landen vormen de LHBT’ers een zwaar gediscrimineerde bevolkingsgroep, en niet verbazingwekkend, want hoe lang geleden hadden we in Europa dezelfde discriminatoire instelling. Pas sinds de oprichting en ontstaan van onder het COC (1946) is hierin verandering gekomen, maar dat heeft heel veel tijd en energie gekost. Deze asielzoekers kunnen dus onmogelijk vanaf dag één zich de nieuwe Europese normen overnemen; dat is een acculturatieproces, waarmee de socioloog Zijlstra bekend is. En dat ‘de daders’ moeten worden aangepakt, dan is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hangen er in de opvang- en asielcentra overal camera’s, die dergelijk pestbedrag kunnen opnemen en vervolging kan worden opgetreden door medewerkers van asielcentra, en bij calamiteiten de politie direct oproepbaar is? Ongetwijfeld niet. Zelfs het streven om overal beveiligers in te zetten, is geen garantie om ongewenst gedrag tegen te gaan. Vandaar dat het ons eigen belang is om deze slachtoffers als ‘crisisgevallen’ direct afgezonderd kunnen worden. Dus bewijst Halbe Zijlstra dat hij populisme bedrijft door direct de zogenaamde recht-toe-recht-aan route te kiezen, die onhaalbaar is. En als socioloog had hij ook beter moeten weten. Of is hij zijn academische kennis al vergeten, omdat de VVD altijd kiest voor harde en zakelijke aanpak, ook al is die niet effectief.

# “Ik [Dijkhoff] vind wel dat het onze verantwoordelijkheid is om alle individuen die in de opvang zitten, veiligheid te bieden, maar een gescheiden christenopvang en een gescheiden homo-opvang, dat is iets wat ik niet wil doen.”

Dit lijkt ook helemaal niet nodig. Wat het meest effectief lijkt is een structurele inzet vanaf binnenkomst van geestelijke, psychologische/psychiatrische medewerkers die alle trauma’s die de vluchtelingen meedragen, direct te kunnen aanpakken opdat er in één-op-ééngesprekken (als er voldoende Syrische- (en andere betrokken nationaliteiten) taalbeheersing onder die medewerkers bestaan en oproepbaar zijn. Eén op één is veel effectiever dan collectief in klaslokalen. Voor de slachtoffers een ‘tijdelijk veilige en aparte opvang’ bieden is dus al een erg moeilijke opdracht.

# De brief over deze ‘aso-opvang’, zoals de VVD het noemt, komt deze maand [naar de Kamer].

Het heeft dus niets met aso’s te maken en daarmee maakt de VVD zich volstrekt belachelijk, vastgeroest als die partij is in het klassieke liberalisme, waarin het bestaan van andere culturen helemaal niet aan de orde was. De VVD dient zich te schamen en behoorde traditioneel tot de rechterflank van de Kamer die tegen de motie stemde, maar nu als minderheid.[2]

[1] De heer Zijlstra (VVD):

“Voorzitter. De VVD deelt de eerste overweging van de motie dat er sprake is van gedocumenteerde gevallen van discriminatie, pesterijen en bedreigingen in opvanglocaties. Ook wij vinden het niet te tolereren dat mensen die zelf op de vlucht zijn voor geweld in eigen land, zich hier, in Nederland, schuldig maken aan dergelijk gedrag. Ten aanzien van de tweede overweging zijn wij verheugd dat de indieners hiermee erkennen dat het kabinet reeds beleid heeft om individuele gevallen, lhbt’ers, asielzoekers en andere kwetsbare groepen, veilig en apart op te vangen. In noodgevallen verdienen deze mensen die opvang ook. In de motie wordt echter verzocht om veilige en aparte opvang voor lhbt’ers en andere kwetsbare groepen. Dit druist volgens de VVD in tegen de kernwaarden van onze Nederlandse maatschappij en de vrijheden waarvoor wij staan. Hetero’s en homo’s zijn hier gelijk. Man en vrouw zijn hier gelijk. Iedereen mag hier zijn of haar geloof in vrijheid belijden. Niet de slachtoffers moeten worden gescheiden, maar de daders moeten conform de eerder aangenomen motie-Azmani worden aangepakt. De VVD wil niet buigen voor intolerantie richting onze waarden en onze vrijheden, want in ons land woont iedereen samen en nieuwkomers moeten daar vanaf dag één aan wennen. Met deze motie wordt het omgekeerde gedaan en daarom stemmen wij tegen deze motie.”

[2] Tegen stemmen de leden: Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Van Veen, Veldman, Visser, Van Vliet, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van ‘t Wout, Zijlstra, Agema, Amhaouch, Van Ark, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, De Boer, Bontes, Martin Bosma, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Remco Dijkstra, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Houwers, Keijzer, Van Klaveren, Knops, Kuzu, De Lange, Van der Linde, Lodders, Lucas, Madlener, Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Öztürk, Potters, Ronnes, De Roon, Rutte en Schut-Welkzijn.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met 72 tegen 67 stemmen is aangenomen.

Advertisements