Tags

Inleiding

Voor mij als toehoorder bij de presentatie van Rob Brekel[1] in Zwaanshoek van zijn technische innovatieplannen en ideeën over het gebruik van ‘water’ voor energievoorziening betekende voor mij een associatieve connectie met de grote begin twintigste eeuwer Nikola Tesla.[2] Voor mij werd bij het horen van Brekel duidelijk dat hij een Tesla van deze tijd is en dat wij zijn gaven om impulsen te ontvangen vanuit de kosmos met beide handen moeten aanpakken.

Beiden, zowel Tesla als Brekel zijn mannen die geheel ‘out of the box’ konden en kunnen denken en daarmee tot briljante nieuwe ideeën kwamen en komen. Feitelijk was Tesla een genie, maar door de maatschappelijke weerstand van de toen groeiende oliemaatschappijen niet kon uitgroeien tot de veranderaar die hij had moeten worden. Het cynische is tegelijkertijd dat de overwinning van de economische en politieke machten die tot de multinationals van vandaag zouden leiden, maar tegelijkertijd ook de kiem van de vernietiging van het kapitalisme in zich dragen vanwege de bodemuitputting door de roofbouw van fossiele grondstoffen. Een wereld van maximalisering van exploitatie, winstverhoging en omzet, die tot heilige Gouden Kalven van deze maatschappij zijn uitgegroeid.

Vanwege deze ontwikkelingen ontdekt de mensheid vandaag de dag dat dit ‘natuurlijke imperialisme’ van de multinationals een dood spoor betekent vanwege die bodemuitputting, maar ook een roofbouw die wordt veroorzaakt door het algemene onbenul dat in deze materialistische wereld bestaat door een absoluut gebrek aan kennis over de natuur. Een spiritueel onderlegd persoon is zich bewust dat alles in de natuur en dus ook de bodemgesteldheid een levend wezen is. Maar dat inzicht bestaat bij de gemiddelde burger, laat staan bij de leiding van een multinational, niet. Vandaar een ‘onbewuste’ roofbouw van de aardse bodemschatten, die alleen kunnen worden tenietgedaan door wat mijzelf betreft een nieuw paradigma te gaan ontwikkelen en vervolgens uit te dragen van wat ik noem: de kracht van het ‘eenheidsbewustzijn’ zichtbaar te maken.

Visieontwikkeling

Wat bedoel ik met eenheidsbewustzijn? Eenheidsbewustzijn is in mijn denkwereld het menselijk denkvermogen dat haaks staat op het denken in termen van afgescheidenheid of dualiteit en dus concurrentiekracht. De dualiteit is het kenmerk van de huidige maatschappij dat sinds het ontstaan van de industrialisatie op deze aarde is uitgegroeid tot het dominante denken van kapitalisme, winstmaximalisatie en exploitatie van grondstoffen en daarmee ook van de mens als productiefactor.

Eenheidsbewustzijn is dus een spiritueel begrip dat in alles wat de zichtbare wereld om ons heen toont, met elkaar verbonden is en met elkaar in de vaste structuur vormgegeven is. En omdat, zoals hierboven verwoord, dat denken in tegenstellingen en polariteiten en dualisme achterhaald is, moeten wij nu overstappen naar dat eenheidsbewustzijn om daarmee de wereld te redden.

De wereld kan alleen maar gered worden als we, zoals Tesla heeft geprobeerd, natuurlijke ‘energiebronnen’, zoals water – water sec zelfs en niet alleen door waterkrachtcentrales – te benutten voor onze industriële en huishoudelijke energiebehoefte, omdat water gratis aanwezig is. Zoals ook wind en zonnelicht gratis zijn. Brekel zit dus geheel op het spoor van Tesla. De huidige energiemultinationals zijn groot en rijk geworden vanwege de menselijke en maatschappelijke behoefte om zich van afdoende energie te verzekeren om die industrialisatie mogelijk te maken. En dus is Brekel naar mijn overtuiging op het juiste moment aan zijn uitvindingen begonnen omdat nu pas – in deze tijd – waarin de oude multinationals hun functie aan het verliezen zijn vanwege hun ouderwetse en traditionele vormen van fossiele exploitatie, die nu een ramp voor de mensheid zijn geworden. Hoe sneller Brekel zijn opvattingen kan uitwerken, hoe sneller ons land ook de leading nation kan worden om tot een fundamentele transitie van duurzame energiebronnen te komen.

Aanverwante thema’s

Een aantal artikelen in de ochtendbladen van deze morgen brachten mij verdere inspiratie om dit eenheidsbewustzijn verder uit te werken.

  1. ‘Steun Oekraïne, stem voor samenwerking’ (door Bas Eickhout en Jesse Klaver van GroenLinks in de Volkskrant). Zij pleiten voor een ‘ja-stem’ in verband met het komende referendum over Oekraïne. Hun betoog kan ik volledig volgen en ondersteunen, maar ik zie er ook nog een ander aspect in. Te weten dat eenheidsbewustzijn een ‘nondualistisch’ uitgangspunt is maar dat de huidige wereld nog verre van nondualistisch is. Dat levert dus een conflict op. Dit Oekraïne-referendum kan alleen positief uitpakken met een juiste wichtige basisvisie daarbij. Wie de Oost-Europa een beetje kent en de oude communistische ziel daarvan nog via een president Poetin herkent, weet dat er een nieuw evenwicht in die oude machtsverhoudingen noodzakelijk is. Sinds het EU-lidmaatschap van Polen, de Baltische staten, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië – de zg. Visegrad-landen -, weet ook dat daarmee het maximale van westerse expansie voor Poetin bereikt is en dat er anders ongelukken gebeuren. Dat potentiële conflict met Poetin moet dus ontweken worden, uit de weg worden geruimd. De situatie in Wit-Rusland en Oekraïne leiden tot de conclusie dat ze niet meer dezelfde weg naar de EU kunnen volgen als dat met de genoemde nieuwe lidstaten is gebeurd. Dit noem ik maar voor het gemak een denken in ‘nieuwe evenwichten’, ‘nieuwe machtsbalansen’.
  2. ‘Het zijn niet de VVD en Sander Dekker die Nederland regeren’ (Lex Oomkes, opinie/Trouw). Terecht wordt door de Oomkes opgemerkt dat ‘Justitie en mediabeleid, twee vaak controversiële beleidsonderwerpen waar VVD’ers het de laatste jaren voor het zeggen hebben.’ Twee beleidsterreinen waar door de arrogantie, dan wel de onbekwaamheid van de bewindspersonen zaken misgaan die niet mis hoeven te gaan.’ Dit is dus een volgend bewijs dat het oude dualisme – nog volop karakteristiek voor de politieke wereld van vandaag – zijn grenzen heeft bereikt. De politiek die de nieuwste ontwikkelingen op technologisch en digitaal gebied niet heeft kunnen bijbenen en achter de feiten aanloopt. Ook hier is out-of-the-box denken nodig, maar het huidige politieke bestel en de representatieve democratie zijn niet meer opgewassen tegen deze technische ontwikkelingen en innovaties. De vraag is dus hoe we het eenheidsbewustzijn hier moeten gaan ontwikkelen en praktisch uitwerken. Dit omdat de huidige politieke constellatie er niet meer uitkomt. Wij – de burgers – moeten gaan bewijzen dat wij in staat zijn tot  zelfbestuur en het huidige gezag beter kunnen  overnemen met nieuwe Tesla-achtige ideeën.
  3. Geef import-imams een Nederlandse bijscholing (Alexander den Toom, opinie/Trouw). De auteur Den Toom is islamitisch pedagoog en constateert dat een ‘kwalitatieve inhaalslag nodig is voor imams in Nederland. Maar dat kan ook anders. De moslimgemeenschap moet serieus gaan investeren in imams die hierheen komen of die hier al zijn. Geef hun een opleiding van een jaar of twee: leer hun Nederlands, bied hun sociaal-maatschappelijk relevante lessen, laat ze maatschappelijk werk verrichten. Rest alleen de vraag: wie gaat dat betalen? En wie wil daarvoor samenwerken?’                                                                                                                                Deze laatste vraag wie wil gaan samenwerken klinkt heel nobel en modern, maar is dat niet omdat ook in dit artikel wordt uitgegaan van de oude verhoudingen in het maatschappelijk denken en oude, traditionele religies. Eenheidsdenken betekent hier dat de oude structuren gedoemd zijn binnen een tiental jaren te verdwijnen en dat er wat de religies en godsdiensten aangaat een nieuwe en universele godsdienst zal ontstaan. Daarmee is een nieuwe imamopleiding met wensen als een ‘verhoging van het opleidingsniveau begrijpelijk is, maar hoe zit het met de wensen vanuit de moskeeën? Een beetje imam moet ten minste beschikken over een goed kennis van de Arabische taal en hij moet de volledige Koran uit zijn hoofd kennen.’ Welnu, de nieuwe universele godsdienst kent als kernbegrip het innerlijke gezag van iedere individuele mens en het hartsbewustzijn van diezelfde mens en dus bestaat er helemaal geen behoefte meer aan verstandelijke kennis van de tekst van de Koran om deze bij iedere gelegenheden uit de hoge hoed kunnen toveren en uit te dragen. Ook weer een vorm van oude denkpatronen. Wat ik hier heb opgeschreven voor de islam, geldt natuurlijk in dezelfde mate voor de christelijke kerken, of het nu het katholicisme of de protestantse denominaties zijn, dan doet er allemaal niet meer toe. Wij zitten inmiddels middenin de algemene maatschappelijke, economische, culturele en menselijke transformatieprocessen, waarbij dus alleen het nieuwe eenheidsdenken opgeld doet. Dat wordt het nieuwe denken. Nieuw economisch en nieuw energiedenken kunnen direct vandaag beginnen. De economiegroep van Zwaanshoek zal een voortrekkersfunctie vervullen.

[1] http://www.sdnl.nl/rob-brekel.htm

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

Advertisements