Vereenzaamde Merkel zegt niet langer ‘Wir schaffen das’ (Marc Leijendekker, Buitenland/NRCHandelsblad, 16 februari)

Duitse politiek

In het vluchtelingendebat heeft Merkel haar toon gewijzigd. Haar partij wil dat ze ook maatregelen neemt.

# „Men heeft in Berlijn kennelijk onderschat wat voor aanzuigende werking een beleid van open grenzen kan hebben, en te laat onderkend dat de andere Europeanen niet bereid zijn mede de gevolgen te dragen”, schreef de Frankfurter Allgemeine maandag in een commentaar. „Binnen een half jaar is Duitsland van de politieke aanvoerder van Europa tot een van zijn grootste smekelingen geworden.”

Merkel met haar christelijke opvoeding heeft volkomen terecht gesteld dat Europa open moest staan voor oorlogsvluchtelingen, zoals de internationale verdragen voorschrijven. Maar dat ze heeft overschat hoe zwaar de financiële lasten zouden zijn voor de gemiddelde Duitse burger en hoe groot de interne weerstand van haar eigen bevolking was, betekent een grote misrekening van haar kant. Ook was ze blind voor al die geteisterde landen in het Midden-Oosten, zodat die inwoners wisten te profiteren van de mensenhandel die in deze zwaar overtrokken commerciële wereld hun slag probeerden te slaan en dus ook economische vluchtelingen meezogen. Maar om daarom te stellen dat zij van politiek aanvoerder van Europa is verworden (of je leest bijna ‘gedegradeerd’) naar ‘smekeling’, is ook overdreven. Ze is gewoon weer met beide benen en voeten op aarde aangekomen en dat siert haar omdat ze geen andere uitweg kon vinden in dit probleem. We weten inmiddels dat de EU een instituut is dat op drijfzand staat en dat zal zij ook moeten erkennen. Ze heeft zich inmiddels al bewezen de enige echte staatsman/vrouw van de EU te zijn en nu moet ze doorpakken door de Oost-Europese lidstaten tot de orde te roepen omdat hun weigerachtige gedrag ontoelaatbaar is. Zij laden de verdenking op zich dat ze alleen Unie-lid zijn geworden vanwege de subsidiestromen naar die nieuwe landen, maar zo zijn we natuurlijk niet getrouwd. Als er geen redelijke afspraken kunnen worden gemaakt, dan moeten ze uit de Unie worden gezet.

# Dat zal niet zijn hoe Merkel het ziet. Zij claimt nog steeds dat gezamenlijke Europese opvang ook voor Europa het beste is. Als morele plicht, en als praktische opdracht, om de schade van het uiteenvallen van Schengen en vluchtelingeninstabiliteit op de Balkan en in Griekenland te voorkomen. Want zonder Europese oplossing, is de redenering, moet Duitsland maatregelen nemen waar ook de rest van Europa onder zal lijden.

Als Leijendekker met deze ‘maatregelen’ bedoelt wat ik hierboven schreef, namelijk die weerstand uit Oost-Europa de wacht aan te zetten, dan betekent het dat de subsidiestromen zullen worden stopgezet en dan heeft Merkel gelijk. Maar zij moet nu ook gaan inzien dat de EU niets anders is dan gatenkaas en dat het uiteenvallen eerder een kwestie van dit jaar dan over enige jaren het geval zal zijn. En dat is maar beter ook, want met de huidige chaos is niemand gediend.