Tags

, ,

Oprichter Randstad begint stichting voor ‘liefde en medemenselijkheid’ (Rob de Lange en Hans Maarsen, Voorpagina/fd.weekend, 30 januari)

Frits Goldschmeding ergert zich aan absolute rol van economie in samenleving

# Hij ergert zich aan de dominante rol die de economie speelt in ons dagelijks leven. In een openhartig gesprek in het FD, waarin de 82-jarige miljardair en rijkste man van Nederland terugblikt op zijn werk en leven, zegt hij dat in het bedrijfsleven winst maken en eigenbelang belangrijker zijn geworden dan de meer ‘zachte’ waarden als samenwerken voor een gemeenschappelijk doel of zelfs liefde voor elkaar. ‘Mensen worden inwisselbare winstmachines. Er is geen enkel streven meer vanuit de ondernemingen om de belangen van álle belanghebbenden van de onderneming te behartigen’, aldus de ondernemer in ruste.’

Volkomen terechte opmerkingen van deze geslaagde ondernemer in ruste. Dat ‘’Mensen worden inwisselbare winstmachines’ mag als een ernstige vorm van degeneratie van onze samenleving worden aangemerkt. Het bewijs dat het kapitalisme en zeker het flitskapitalisme van vandaag, de samenleving volkomen uit het lood heeft geslagen. Dit kapitalisme dient moreel als failliet te worden verklaard.

# Om zijn zorgen om te zetten in daden heeft hij besloten ‘een groot bedrag’ uit zijn vermogen te schenken aan de Goldschmeding Foundation, met als doel het opzetten van ‘maatschappelijk relevante projecten die wetenschappelijk zijn onderbouwd’. Het accent ligt daarbij op mens, werk en economie. Het idee voor de Foundation is ontstaan tijdens de zogeheten Ergo-bijeenkomsten op de klipper Stad Amsterdam. Ergo staat voor Economie, Religie, Governance en Organisatie.

# Goldschmeding zegt er geen moeite mee te hebben gedeeltelijk afstand te doen van zijn kapitaal. ‘Het is voor een deel maar toeval dat je het gekregen hebt. Als je ervoor gewerkt hebt, dan heb je het niet in je eentje gedaan. Ik geef het dus weg, omdat het in zekere zin niet van mij is.’

Als dit uitgangspunt, dat volledig terecht is, door andere ondernemers wordt nagezegd, dan komen we op slag in een menselijke economie terecht. Dan beleven we het paradijs op aarde!

Veel succes toegewenst aan deze Goldschmeding Foundation, opdat we eindelijk een menselijke economie gaan creëren, en daar zal weer weerstand tegen bestaan van de gevestigde machten.