Tags

,

Pers veel negatiever over banken (Jan Fred van Wijnen, Katern Ondernemen/fd, 19 januari)

# De toon waarop de pers schrijft en praat over de bankensector is een stuk negatiever geworden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door Media Tenor. Dit Zwitserse bureau volgt met computeranalyses hoe kranten, radio en tv wereldwijd rapporteren over de financiële sector. De ‘tone of voice’ wijst nu op een gebrek aan vertrouwen in de toekomst van banken.

http://fd.nl/ondernemen/1135668/pers-veel-negatiever-over-banken

# Het rapport van Media Tenor wordt gepresenteerd op het World Economic Forum in Davos, dat morgen begint. Hier komen politieke en zakelijke leiders uit de hele wereld bijeen om de stand van de economie te bespreken.

# Zelfs in 2013, toen de stemming licht verbeterde, werd door de media op dezelfde toon gesproken over banken als over de maffia en terreurbeweging Al Qaida. De Syrische president Assad bijvoorbeeld kreeg toen een mildere pers dan de banksector. Die teneur is er, althans voor de banken, alleen maar negatiever op geworden.

Het is nog steeds dezelfde schimmige sector die de kredietcrisis en financiële crisis heeft veroorzaakt en dus mag het geen verwondering wekken dat diezelfde bancaire wereld uit alle macht die geslotenheid en gebrek aan transparantie tracht te handhaven ter verdediging van hun eigen economische (en politieke) macht.

# De onderzoekers van Media Tenor wijten de nieuwe vertrouwensval aan de centrale banken, en in het bijzonder president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank. Die verscheen in de eerste jaren veel in de media en op andere publieke plaatsen om uit te leggen hoe de financiële crisis wordt aangepakt. In 2015 was hij veel minder zichtbaar. Veel andere bankiers namen de verkeerde houding aan, volgens Media Tenor. Ze benadrukten dat de stresstesten positief uitpakken, zodat er geen reden meer is voor zorg. Dat leidde tot veel kritische opmerkingen in de media.

Het lijkt me niet dat Mario Draghi de schuld heeft van deze ontwikkelingen binnen de ECB aangezien hij simpelweg werd teruggefloten door zijn eigen bestuur vanwege de onenigheid binnen de kring van EU-ministers van Financiën. En daar kon zelfs Draghi niet omheen. Het is het eeuwige rammelende beleid van de EU die hier parten speelt. Er is geen politieke unie en die zal er ook niet komen vanwege alle politieke onenigheden die er bestaan en altijd hebben bestaan en daarmee is de EU een doodgeboren kind geworden, als we het roer binnen de Unie niet drastisch gaan omgooien, bijvoorbeeld naar aanleiding ven een Brexit.

De conclusie luidt dat de bancaire wereld met dezelfde kloof tussen burger en bestuurder te maken heeft als ‘de’ politiek en dat die kloof ook zal blijven bestaan vanwege het structurele karakter van die kloof. De mensen die eenmaal op het pluche zitten, zijn niet geneigd transparant te worden aangezien zij alle mogelijke moeite hebben gedaan zich om hoog te werken. Dat zijn psychologische basisprincipes van deze wereld, of liever gezegd, van deze mensheid. Materialistisch tot en met. Vandaar dat het bijbehorende kapitalisme en neoliberalisme ten onder zullen gaan vanwege hun eigen ‘succes’(factor).