Tags

Verkiezing is gemiste kans (commentaar, In het nieuws/fd, 14 januari)

Het zou krachtig zijn geweest als Martin Bosma was gekozen tot Kamervoorzitter

# Het zou krachtig zijn geweest en goed voor het aanzien van de Kamer en de democratie, waarin de positie van de PVV te gemakkelijk wordt gemarginaliseerd, als de beste kandidaat voor de functie op die voorzittersstoel was gekozen: PVV’er Martin Bosma, die dat als ondervoorzitter al zes jaar uitstekend doet en zelfs bij D66 bewondering afdwong met zijn sprankelende sollicitatietoespraak.

De stelling van dit hoofdredactionele commentaar dat de positie van de PVV te gemakkelijk wordt gemarginaliseerd, is aanvechtbaar. Waarom? Niet omdat er stevige en rabiate rechtse geluiden worden geventileerd, maar met name omdat fractieleider Wilders het schoolvoorbeeld is van ongefundeerde, eenzijdige en niet coherente/consistente betogen, waarbij alleen stemvolume prioriteit heeft omdat hij anders geen aandacht kan trekken. Met andere woorden, zijn teksten spreken alleen de gemakkelijke en vooral direct oordelende burgers aan, en niet de mensen die gruwen van deze eenzijdige geluiden. Leven wij in een hoogontwikkelde samenleving? Dat is aan de geluiden van de PVV-fractie niet af te lezen.

Wederom de vraag waarom aanvechtbaar? Omdat de meningsvorming binnen de PVV niet getuigt van enige politieke vorming die binnen iedere partij een rol speelt, maar binnen PVV niet omdat er geen subsidie vertrekt wordt vanwege het gebrek aan partijleden. Om deze reden schakelt de PVV zich qualitate qua uit en dus is het betreurenswaardig dat met name Martin Bosma, die voor vele tv-kijkers op Politiek24 een openbaring was, geen rol in de huidige politieke setting kan spelen omdat hij zich heeft aangesloten bij de verkeerde partij. Ik had anders gegarandeerd op hem gestemd omdat hij zo’n fris geluid is en de politiek hem node mist als origineel denker. Hij heeft gisteren in mijn ogen bewezen een rol te kunnen spelen, die anders onzichtbaar blijft vanwege dat gezelschap waarin hij per ongeluk terecht is gekomen. Aan het FD dus de schone taak om hem eens te gaan interviewen om navraag te doen hoe hij daar terecht is gekomen.

Het antwoord is dus op mijn retorische vraag gesteld: geen gemiste kans omdat PVV zich buiten de retorische kwaliteiten van onze samenleving heeft opgesteld. Bosma zal zich dat moeten realiseren, de rest van de fractie is zich daarvan niet bewust. Het zij hen vergeven.

Advertisements