Tags

,

Studie ABN Amro voorspelt voor 2016 en 2017 groei van boven 2% (Tjabel Daling, Katern Ondernemen/fd, 14 januari)

# De Nederlandse economie kan ook in 2016 en 2017 boven de 2% groeien. Dat constateert Economisch Bureau Nederland van ABN Amro in een donderdag verschenen studie over de Nederlandse economie en economische sectoren.

# Economen van de bank wijzen erop dat het beschikbare inkomen van gezinnen – mede door een aangekondigde lastenverlichting – meer zal toenemen dan in 2015. Behalve de particuliere consumptie zullen ook investeringen en export blijven groeien. De verwachte economische groei van meer dan 2% wordt in het onderzoek toegeschreven aan een inhaalvraag en specifieke stimulerende factoren als de lage rente, de goedkope euro en goedkope energie.

# In december voorspelde het Centraal Planbureau dat de Nederlandse economie dit jaar 2,1% zal groeien, maar het CPB waagde zich toen nog niet aan een voorspelling over 2017. Vorig jaar groeide de Nederlandse economie circa 2%, een verdubbeling ten opzichte van 2014.

# ABN Amro constateert dan ook dat met de prognoses voor 2016 en 2017 de meeste sectoren in het bedrijfsleven een periode van vier jaar onafgebroken groei zullen gaan realiseren. Gemiddeld genomen over de jaren 2016-2017 zal de groei in de zakelijke dienstverlening, TMT (telecom, media en technologie) en bouw het hoogst zijn.

Investeringsklimaat

# De activiteiten binnen de zakelijke dienstverlening en TMT hangen altijd sterk samen met de ontwikkeling van het investeringsklimaat. ‘Omdat dit flink is verbeterd, kunnen deze sectoren daar flink van profiteren’, aldus de economen van Economisch Bureau Nederland.

Bouw in kopgroep

# De TMT-sectoren profiteren ook specifiek van de digitale slag die veel bedrijven aan het maken zijn. De bouwsector hoort in 2016-17 met een gemiddelde groei van 4% ook tot de kopgroep. Maar het hogere groeiniveau van 2015 kan niet vastgehouden worden. Woningbouw is de trekker achter de groei in de sector; de infrastructuur en utiliteitsbouw blijven nog wat achter.

Autoretail dissonant

# De autoretail is de enige sector die volgens de bankeconomen naar verwachting in 2016 geen groei zal realiseren. Reden is het minder gunstige fiscaal beleid ten aanzien van auto’s in 2016, waardoor verkopen van auto’s naar voren zijn gehaald. Naast deze sector ziet de bank de laagste gemiddelde groei voor de agrarische sector en voedingsindustrie.

# De overige sectoren uit het bedrijfsleven zien een groei die om en nabij de groei van de economie als geheel ligt. Volgens de bankeconomen moet de industrie de groei in 2016 en 2017 kunnen blijven vasthouden.

Consument geeft meer uit

# Retail en de vrijetijdssector profiteren van het toegenomen beschikbare inkomen. De consument geeft weer meer uit, nadat eerder de focus had gelegen op sparen en het aflossen van schulden. Transport & logistiek profiteert van de toenemende activiteiten in industrie, groothandel, bouw en retail met groeipercentages die dicht bij die van het Bruto binnenlands product (bbp) liggen.

Risico’s over de grens

# De belangrijkste risico’ s voor de Nederlandse economie lijken vooral in het buitenland te liggen. Een harde landing van de Chinese economie zou ‘zeker schadelijk zijn’. Niet alleen via de directe export, maar ook omdat veel Nederlandse bedrijven toeleverancier zijn van eindproducten aan China. In het verlengde daarvan, aldus de bankstudie, zou een lagere groei van de wereldhandel niet goed zijn voor de (open) Nederlandse economie, die daar erg afhankelijk van is.

Geopolitiek

# Verder zijn er tal van geopolitieke issues waar mogelijk negatieve scenario’s de economische groei nadelig kunnen beïnvloeden, al achten de ABN Amro-economen de invloed daarvan overigens minder groot dan in het algemeen wordt gedacht. Dichter bij huis spelen in de Europese Unie tal van zaken (zoals toenemende scepsis ten aanzien van de EU, migratie, Brexit, angst voor uitkomst verkiezingen) die kunnen uitmonden in situaties waarin vertrouwen en de economie kunnen worden geraakt.

Digitale transformatie

# Als voorbeeld noemen de bankeconomen ook de digitale transformatie’. Digitalisering is weliswaar dé drijvende kracht achter innovatie, maar zorgt door de opkomst van bijvoorbeeld online winkelen (en het onvermogen van spelers in de sector om goed op deze ontwikkelingen in te spelen) ook voor faillissementen in de retail. ‘De effecten van digitale transformatie verschillen per sector, maar uiteindelijk ontkomt geen sector en geen bedrijf aan de gevolgen van digitale transformatie’, besluit het Economisch Bureau Nederland van ABN Amro.

Én:

COLUMN Martin Visser: Sussende woorden over de crisis

“De crisis is nog lang niet bezworen” (door Martin Visser, DFT, 13 januari)

Bij menigeen zit het wantrouwen heel diep: is de economische crisis eigenlijk wel voorbij?

# Van Klaas Knots waarschuwing voor nieuwe bezuinigingen kun je nog zeggen dat die niet als een verrassing komt. De president van de Nederlandsche Bank (DNB) is immers onze nationale Dagobert Duck. Hij zit op een stapel goudstaven, maar kijkt er allerzuinigst bij.

# Maar nu stellen ook de economen van de Rabobank dat er volgend jaar hoogstwaarschijnlijk nieuwe bezuinigingen aankomen. Die waarschuwing is zo mogelijk nog geloofwaardiger, want de Rabo-economen zijn absoluut geen voorstander van die bezuinigingen. Die zijn volgens hen schadelijk voor onze economie. Ze redeneren dus zeker niet naar een gewenst scenario toe.

# In hun analyse leggen de Rabo-analisten de ontwikkeling van het overheidsbudget langs de Brusselse begrotingsregels. En op basis van de huidige ramingen kan Brussel straks niet anders dan het kabinet tot extra ingrepen dwingen, aldus de Rabo.

# Het nieuwsartikel hierover was een hit op de website van de Telegraaf. 858 lezers namen de moeite om te reageren. De gemene deler is ongeloof: hoezo is de crisis over als steeds maar weer dergelijke slechtnieuwsberichten over ons worden uitgestort?

# Een lezer verwoordde het zo: „De crisis is nog lang niet bezworen. Van de staatsschuld is geen cent afgelost. Griekenland is nog steeds een bodemloze put. De terreurdreiging is groter dan ooit. De verzorgingsstaat loopt op haar laatste benen. Draghi laat geld ’bij printen’ alsof het monopolygeld is. De kleine opleving van nu is de laatste voor de ’echte klappen’ vallen.”

# Misschien is het wat populair verwoord, maar onzinnig is deze reactie allerminst. Ondanks positieve ramingen over de Nederlandse economie (meer dan 2% groei!) knaagt bij menigeen nog een onbestemd gevoel: is die crisis eigenlijk wel over? Dit gevoel van onbehagen spreekt uit tal van lezersreacties die mij het afgelopen jaar bereikten.

Acute crisis

# De acute crisissfeer is al een tijdje voorbij (al kan er zo weer een nieuwe Griekse crisis ontstaan). Maar de onzekerheden zijn niet weg. En ook de structurele onevenwichtigheden niet die tot de crisis leidden. Nog altijd kampt Europa met torenhoge schulden, zowel bij de overheid als bij bedrijven en particulieren. Ook is de eurozone nog steeds een bonte verzameling van losse economieën. De Europese Centrale Bank stelde onlangs dat de eurozone eerder úit elkaar groeit dan dat er van convergentie sprake is.

# Tel daarbij op de onzekerheid uit het verdere buitenland. China en andere opkomende landen zijn momenteel de grootste onzekere factor. En daar wordt iedereen zenuwachtig van. Nou ja bijna iedereen. Volgens Nout Wellink, oud-president van DNB, valt het allemaal reuze mee met de risico’s van de Chinese economie. Als Wellink gaat sussen, ga ik me pas écht zorgen te maken.

Advertisements