Tags

De heer Voordewind (ChristenUnie):

# Er gaat iets meer boven de kijkcijfers, namelijk de geloofwaardigheid van dit parlement en de uitstraling die we als voorbeeldfunctie hebben naar de rest van het land. De heer Bosma zegt eigenlijk: het maakt niet uit wat we hier tegen elkaar zeggen en als zoiets gebeurt, dan zal iemand een persoonlijk feit kunnen maken. Maar mijn vraag ging over de geloofwaardigheid, het imago en het met respect spreken over het instituut parlement. Is hij van plan om het imago hoog te houden als dat hier geweld wordt aangedaan?

De heer Bosma (PVV):

# Natuurlijk probeer ik dat imago hoog te houden, maar Kamerleden moeten zich afvragen hoe onze geloofwaardigheid meer gediend is. Is onze geloofwaardigheid ermee gediend als een mening die gedeeld wordt door 40% van de mensen die onze salarissen betalen en wellicht op ons stemmen, buiten de orde wordt geplaatst? Of is onze geloofwaardigheid ermee gediend als alles hier gezegd kan worden tenzij we echt grof zijn en schuttingwoorden gebruiken, de wet overtreden of geweld gebruiken? Dat is een vraag, maar u begrijpt wat mijn antwoord is.’

Ondanks mijn gisteren pas ontstane bewondering voor het Kamerlid Bosma – daarvan heb ik blijk gegeven via mijn tweets – moest ik ook opmerken dat hij bij de verkeerde partij zit (‘En dat zegt iets over de andere partijen in ons land’). Maar in het boven geciteerde zit Bosma verkeerd. Ook hij verwijst, zoals zijn ‘partijleider’ – lees: fractievoorzitter – naar de opvattingen die door 40% van het panelpubliek worden gesteund en gedeeld. De politicoloog Bosma weet dat je niet op peilingen moet afgaan en dus zijn de wekelijkse uitslagen van Maurice de Hond niet meer dan een wekelijkse graadmeter en dat is bij diverse echte verkiezingen ook gebleken, waar de PVV beduidend slechter scoorde dan die peilingen. Dat opiniepeilingen in deze hyperkapitalistische samenleving tot een ‘waardevolle’ trend zijn uitgegroeid, mag waar zijn maar enig relativeringsvermogen is wel op zijn plaats: alles wordt in deze maatschappij tot trend gebombardeerd. Dus heeft het Kamerlid recht om iedere onzinuitspraak te doen, zoals zijn fractievoorzitter met grote regelmaat doet, maar academicus Bosma heeft de plicht zijn status in stand te houden (‘adel verplicht’, vertaald uit het Frans). Kortom, Bosma mag zich niet beroepen op die fictie of virtuele getallen, die ieder moment kunnen veranderen en die eerder stemmingsmeters zijn. En iedereen weet ook dat Wilders zijn circus alleen in stand kan houden met geroeptoeter die steeds heftiger wordt, tot het moment dat hij zich volledig overschreeuwt. Zo heb ik op deze plaats vaker aangegeven dat waar hij beweert namens ‘het’ Nederlandse volk spreekt, dat volgens andere peilingen en onderzoeken geenszins het geval is.

Bosma kwam natuurlijk gisteren klem te zitten met de uitspraak ‘nepparlement’. Hij probeerde er een draai aan te geven, maar uit bovenstaand citaat blijkt dat het hem niet is gelukt. Er werden hier door alle woordvoerders vragen over gesteld en terecht. Maar duidelijk is ook dat Wilders een vaste trend heeft gezet door halve beledigingen te introduceren, die als je ze letterlijk neemt, kwetsend zijn, zoals ‘nepparlement’. Maar omdat hij daarmee waarschijnlijk verwees naar zijn groeiende populariteit onder het opiniepanels, hoeft de voorzitter daar niet zo’n punt van te maken. Denkbaar is dat de volgende opmerking door de Voorzitter psychologisch voldoende adequaat is: ‘Ik wil de spreker erop wijzen dat ik met deze opmerking duidelijk maak dat ik de gebruikte bewoording of formulering niet op prijs stel binnen dit Huis en dat deze opmerking in de Handelingen wordt opgenomen.’ Dan is ieder dilemma of potentieel woordconflict direct uit de lucht gehaald.

Dit is een kleine kritische noot tegen de achtergrond dat ik gisteren pas het Kamerlid Bosma heb ontdekt in een direct debat waaraan hij deelnam. Ik kijk ook alleen naar de belangrijke debatten waar dus alleen fractieleiders het woord voeren. Vandaar. Maar ik heb als vakgenoot genoten van zowel zijn scherpzinnigheid en (droge) humor. Ik kan hem dus geen groter compliment maken en genoegen doen dan het reeds gisteren gestuurde tweet dat hij direct zijn fractieleider zou moeten vervangen om van PVV een normale partij te maken en direct ook de feitelijk grootste partij te maken. Dat lukt namelijk alleen Bosma, en geen ander.

Advertisements