Tags

Verdrag met Oekraïne is in ons nationaal belang (Joshua Livestro en 4 andere ondertekenaars van Stichting Stem Voor Nederland, Opinie & Debat/de Volkskrant, 13 januari)

Associatieverdrag | Goed dat er een raadgevend referendum komt over het EU-associatieverdrag met Oekraïne. Maar het nee =kamp moet geen totale onzin verkopen.

‘Baudet en consorten fantaseren er roekeloos op los’

‘De kiesdrempel van 30 procent zal ruim worden gehaald’

Deze zwaar teleurstellende reactie op de opiniebijdrage van Baudet en Van Houwelingen (7 januari), waar ik in eerste instantie nog wachtte op Van Wijk en Boekestijn (5 januari), die niet hebben kunnen overtuigen, constateer ik dat ook Livestro zwaar overdrijft met zijn commentaar dat ‘Baudet en consorten er roekeloos op los fantaseren, hetgeen niet het geval is. Ik ben maar eens gaan zoeken op Google naar de eerste verwijzing van Baudet, te weten de visumvrije ruimte, volgens zijn opgave in titel 3, artikel 19:

http://wetten.overheid.nl/BWBV0006389/AuthentiekNL/VDRTKS1421728/TITELIII/Artikel19/geldigheidsdatum_13-01-2016

TITEL III. JUSTITIE, VRIJHEID EN VEILIGHEID [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 19. Verkeer van personen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

1. De partijen zorgen voor de volledige tenuitvoerlegging van

a. de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne van 18 juni 2007 (via het Gemengd Comité overname dat wordt opgericht bij artikel 15 van de overeenkomst);

b. de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa van 18 juni 2007 (via het Gemengd Comité voor het beheer van de overeenkomst dat wordt opgericht bij artikel 12 van de overeenkomst);

2. De partijen streven naar meer mobiliteit van burgers en vooruitgang met de visumdialoog.

3. De partijen blijven geleidelijk evolueren in de richting van een op termijn visumvrije regeling, mits aan alle voorwaarden voor een goed beheerde en veilige mobiliteit wordt voldaan, als bepaald in het uit twee fasen bestaande actieplan voor visumliberalisering dat tijdens de top tussen de EU en Oekraïne van 22 november 2010 werd gepresenteerd.

Dit is dus een juiste verwijzing en al kom ik op dit moment niet toe aan de inhoudelijke toelichting op deze subartikelen, er is geen sprake van dat het GeenPeil-kamp Baudet & Van Houwelingen erop los fantaseren. Hun reactie is voor een buitenstaander sterk, al valt voor die buitenstaander (zoals ik ook ben zonder enige bestudering van die Brusselse regelgeving) niet vast te stellen of het betoog van Baudet voor de 100% deugdelijk is. Daarom valt het me zwaar tegen dat De Wijk en Boekestijn nog niet met een repliek zijn gekomen. Mocht die niet meer komen, dan noem ik dat een regelrechte afgang voor het duo De Wijk en Boekestijn want dat bestaan er bij hen geen deugdelijke contra-argumenten. Om diezelfde reden is het weerwoord van Livestro c.s. even zwak, want ze gaan niet over tot een inhoudelijke bewijs van het ongelijk van Baudet op 7 januari. Op deze manier ontstaat er geen echt inhoudelijk debat, maar alleen kretologie, zoals hierbij is aangetoond, en dat zou te betreuren zijn. Aan de Volkskrant dus ook de taak om de inhoudelijke controle op dit debat te houden. De lezers van de Volkskrant wensen immers geen woordspelletjes die in de Tweede Kamer gebruikelijk zijn – schijnantwoorden worden getolereerd, omdat dat het ‘recht’ van de antwoordgever wordt genoemd, zodat de vragensteller het nakijken heeft, maar hebben recht om op deze opiniepagina logische en fatsoenlijke (en liefst op aanvaardbaar niveau) betogen tegen te komen waar iets van kan worden opgestoken. Aan de lezer zelf om de juistheid van redenering vast te stellen. Daarvan is nu geen sprake.

 

Advertisements