Tags

,

Deze kop slaat op de vorige blog, waarin hard wordt uitgehaald tegen elitair denken. Deze kop is te danken aan het volgende ochtendartikel, maar dan nu in het dagblad Trouw; lees en huiver:

Splijtend windbeleid (Joop Bouma, duurzaamheid & natuur, Katern de Verdieping/Trouw, 12 januari)

Omwonenden van windmolens zijn monddood gemaakt en weggezet als dwarsliggers, zegt oud-hoogleraar Albert Koers. In een boek roept hij minister Kamp op hen ‘eindelijk eens’ serieus te nemen.

# Een pleidooi voor eerlijke informatie en bestuurlijk fatsoen, luidt de ondertitel van Albert Koers’ boek dat hij vandaag in Den Haag aan Tweede Kamerleden aanbiedt. Bestuurlijk fatsoen, daar gaat het hem vooral om. Burgers hebben niets meer te zeggen. Het is dwingelandij.

# De 73-jarige Koers, tot voort enkele jaren hoogleraar in de organisatie van de rechtspraak aan de Universiteit Utrecht, is medeoprichter en voorzitter van NLVOW, vereniging van omwonenden van windmolens. Met 800 leden zet de vereniging zich in voor de positie van burgers die ongevraagd in hun omgeving met windmolens worden geconfronteerd.

# Koers is niet tegen windmolens. Al vraagt hij zich wel af of de keuze voor wind op land en op zee zo verstandig is. “Ik zie de voordelen niet echt, ik noem de nadelen uitvoerig in het boek. Maar het besluit is democratisch genomen. Dan moet je zo’n besluit respecteren en zorgen dat je aan de onderhandelingstafel zit. Zoals het windbeleid nu is georganiseerd, waarbij lokale besturen én de burger buiten spel staan, komt de democratie in de knel. De overheid doet er wel heel weinig aan om mensen in bescherming te nemen.”

# Albert Koers is bezorgd over het groeiend verzet tegen de windplannen overal in het land. “In de Veenkoloniën is de weerstand heel groot. Daar gaan ongelukken gebeuren. (…).”

Ik bedoel maar.

 

Advertisements