Tags

Nieuwe lidstaten drijven af van West-Europa (Janne Chaudron, Katern de Verdieping/Trouw, 9 januari)

In Hongarije en Polen worden onafhankelijke instituties een voor een om zeep geholpen. Brussel dreigt met maatregelen. Geen goed idee, menen deskundigen.

‘Je merkt in Slowakije, Hongarije en Polen dat de inwoners zich meer en meer tweederangsburgers binnen de EU beginnen te voelen’

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4221481/2016/01/09/Nieuwe-lidstaten-drijven-af-van-West-Europa.dhtml

Commentaar:

Dit is een alarmerend bericht, maar op het eerste gezicht wel een gedegen analyse over de situatie in Oost-Europa, waarbij echter één aspect vergeten wordt. En dat is dat de jonge Oost-Europese democratieën onvergelijkbaar zijn met de West-Europese, maar óók dat alle regeringen corrupt zijn, zodat er bij een regeringswissel ‘alles en iedereen’ wordt omgezet, vervangen en het hele bestel gereorganiseerd. Daar heeft Brussel bij de toelating van deze nieuwe lidstaten helemaal geen rekening mee gehouden. Dat zal de Commissie nu gaan opbreken en vermoedelijk komen alle Oost-Europese commissarissen binnen deze commissie-Juncker nu in grote problemen, hoewel iedere commissaris geheel onafhankelijk is van het ‘thuisfront’. De West-Europese lidstaten zijn die constructie gewend, maar de nieuwe lidstaten ongetwijfeld niet. Dit wordt dus een eindeloos conflict, waarbij verschillende nieuwe lidstaten niet schuwen de hulp van Poetin in te roepen, zoals in de tekst (blz.7) wordt aangegeven. Voorspelbaar is nu al dat de EU op grond van deze vaststelling uiteengerukt wordt en dat de Oost-Europeanen zullen gaan afhaken.

Er zijn gruwelijke denk- en inschattingsfouten in Brussel gemaakt in het verleden. Die zijn ook niet meer herstelbaar omdat er steeds werd gedacht vanuit fundamentalistische neoliberale ideologie: als deze lidstaten eenmaal zijn toegetreden, lossen zich de problemen vanzelf wel op. Maar zo werkt het niet en zo zal het ook nooit werken; zie de krediet- en de financiële crisis, die geen conjuncturele crisis was.

Aan de redactie van Trouw het verzoek om als nog een link op de site te plaatsen!