Tags

Zijn ego laat haar geen ruimte (Annemarie van Niekerk, Katern Letter & Geest/Trouw, 9 januari)

Hoe de (Marokkaans) islamitische man tekortschiet, in het geloof en in de liefde

# Wat Bouazza betreft heeft de islam zich aan te veel ‘onrecht en gruwelpraktijken’ schuldig gemaakt om nog op onze clementie te mogen rekenen. In zijn aanklacht richt hij zich vooral op de behandeling van vrouwen die hij onder moslims gebruikelijk acht. Daarbij krijgen zijn tirades het karakter van een aanval op iedereen die nog maar een greintje sympathie voor de islam koestert. Hier is immers sprake van ongeëvenaarde discriminatie, achterstelling en uitsluiting. “Ware de vrouw een ras geweest, dan was de ophef over deze behandeling oorverdovend geweest.”

# Alleen afvalligheid kan de islam en het Westen redden van de rottende kern van de islam”, is de paradoxaal geformuleerde conclusie. En dat niet stapsgewijs, maar bij wijze van radicale verwerping en afbraak.

Geen politiek correct taalgebruik, maar fatsoenlijk analytisch en recht voor de raap. En daarmee een herstel van dat politiek correcte verleden van ons land.