Tags

,

Onbegrijpelijk (Felix Rottenberg, het laatste woord/Het Parool, 9 januari)

# In Keulen was de politie niet in staat de agressie te beteugelen. Dat is onbegrijpelijk. Een veilige en betrouwbare rechtsstaat kenmerkt zich door alertheid en snelheid van handelen. Het lang achterhouden van informatie door de autoriteiten is bedenkelijk. Wat heeft zich achter de schermen van de politie en het stadsbestuur de eerste 48 uur na de misdrijven precies afgespeeld?

# Uitgerekend Reker, die zwaar gewond was geraakt maar na een maand als burgemeester begon, is haar greep op de situatie compleet kwijt nu blijkt dat het asielzoekers zijn, vluchtelingen, die zich schandelijk misdragen hebben. Dit kan een politicus overkomen, zeker een debuterend Oberbürgermeister die greep moet krijgen op de politieleiding. Het getuigt van moed als Reker zou aftreden: dit geeft haar gezag om in een open brief aan alle bewoners van Keulen uiteen te zetten dat het wangedrag van een te grote groep asielzoekers onaanvaardbaar is maar dat mag geen enkele reden zijn de opvang van tienduizenden vluchtelingen in nood te staken.

Dit zou inderdaad de juiste strategie zijn: in beginsel blijven de vluchtelingen naar rato van afgesproken aantallen te plaatsen per lidstaat welkom binnen de Unie, maar dan mag van de vluchtelingen en asielzoekers volkomen aangepast gedrag worden gevraagd, respectievelijk worden geëist; en wat zich hier heeft afgespeeld was een kwestie van ‘eens maar nooit meer’. De Belgische aanpak van een cursus ‘omgang met vrouwen’ is natuurlijk geen ‘totaal oplossing’, maar met name voor jeugdige mannelijke vluchtelingen kan zo’n cursus onder streng gezag geen kwaad om ze duidelijk te maken dat iedere misstap zal leiden tot het ongewenste vreemdelingschap. Bovendien zullen die Europese waarden en normen een absoluut verplicht onderdeel van de inburgeringscursussen moeten vormen, hoewel het erg moeilijk zal worden voor de inburgeringsleraren om dit thema uitgelegd te krijgen, want het vergt taalbeheersing op hoger niveau door de deelnemers.

Die waarden en normen zullen dus systematisch aan alle nieuw binnengekomen asielzoekers en geregistreerden binnen de hele Unie duidelijk moeten worden duidelijk gemaakt, zodat letterlijk iedereen weet waar die aan toe is, zodat ze ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Na Keulen is grootschalig cameratoezicht in de ruime omgeving van ieder azc en publieke festiviteiten noodzakelijk worden om ongeregeldheden te vermijden.