Tags

,

Associatieverdrag is ook slecht voor Oekraïne zelf (Thierry Baudet en Pepijn van Houwelingen, beiden mede-initiatiefnemers van GeenPeil, Opinie & Debat/de Volkskrant, 7 januari)

Referendum Oekraïne

Het associatieverdrag met Oekraïne gaat veel verder dan Boekestijn en De Wijk doen voorkomen. Lees het verdrag erop na en stem op 6 april tegen.

Na lezing van deze reactie sluipt er toch twijfel binnen over de reactie van Boekestijn en De Wijk. Vandaar Google erop nageslagen:

Leidt een associatie-overeenkomst tot een EU-lidmaatschap?

# Er zijn verschillende soorten associatie-overeenkomsten. Bij een aantal is heel duidelijk aangegeven dat het associatieverdrag moet leiden tot een lidmaatschap. Dit zijn bijvoorbeeld de Stabilisatie- en Associatie-Overeenkomsten (SAO) die gesloten zijn met onder andere Albanië, Kroatië en Servië. Andere overeenkomsten (zoals die tussen de EU en mediterrane landen) leiden niet tot lidmaatschappen.

# Er is discussie over het associatieverdrag met Oekraïne. Op 6 april 2016 vindt er namelijk in Nederland een raadgevend referendum plaats over dit verdrag. Tegenstanders vrezen dat het associatieverdrag een eerste stap is op weg naar EU-lidmaatschap van Oekraïne.

# In het associatieverdrag met Oekraïne wordt niet gesproken van een lidmaatschap. Dit in tegenstelling tot het associatieverdrag met Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Daarin stond wel duidelijk dat het moest leiden tot toetreding tot de Europese Unie.

[bron: http://www.europa-nu.nl/id/vh7dosdm4dzj/associatie_overeenkomst]

De conclusie luidt dat de associatie-wetgeving van de EU op z’n minst heel verwarrend en gecompliceerd is, want dat blijkt ook buiten dit geciteerd op de genoemde site. Geen wonder dat er zoveel misverstand wordt opgeroepen door dit soort verdragen. Maar ook heeft de EU zelf gefaald in zijn voorlichting over de Brusselse ‘wet- en regelgeving’. Ondertussen moet geconstateerd worden dat beide opiniebijdragen in de Volkskrant zich dus aan een bepaalde mate van eenzijdigheid hebben schuldig gemaakt. Nu is het wachten op het weerwoord van Boekestijn en De Wijk. Zij hebben ook wat recht te zetten.