Tags

ECB-bestuurders vechten elkaar de tent uit (Melvyn Kraus, Opinie & Debat/de Volkskrant, 5 januari)

Europese Centrale Bank

Van de belofte dat de inflatie in eurolanden zal stijgen tot 2 procent komt niets terecht door ruzie in ECB.

http://www.volkskrant.nl/opinie/ecb-bestuurders-vechten-elkaar-de-tent-uit~a4218546/

# Dat is spelen met vuur. Het beeld van een centrale bank die onverschillig staat tegenover haar inflatiedoelstelling vergroot het gevaar dat – gegeven de dalende olieprijzen en de zwakke koopkracht van burgers in de hele wereld – de markten in de eurozone zich instellen op deflatie. Om dit te voorkomen is het nodig dat nieuwe monetaire stimuleringsmaatregelen worden genomen.

# Neem bijvoorbeeld de ‘haviken’ onder leiding van de Duitse Bundesbank. Zij voeren een soort guerrilla om de inflatiedoelstelling van 2 procent fors omlaag te brengen. Ze komen altijd met argumenten in de trant van dat er geen draagvlak is voor ingrijpen of dat we meer tijd moeten nemen om de effecten van eerdere stimuleringsmaatregelen te meten. Maar diep in hun hart vinden ze dat hoe lager de inflatie is, hoe mooier het is.

# De Nederlandse havik en oud-bestuurder van de ECB Nout Wellink zei zelfs in een interview dat er niks mis is met deflatie omdat het de vraag stimuleert.

# Dat is slecht economisch beleid, maar het is wel wat de haviken in de ECB echt geloven, ook als zij de valse belofte afleggen dat zij vasthouden aan de doelstelling van 2 procent inflatie.

# Omdat het verlagen van de depositorente het meest effectieve wapen is geworden in het arsenaal van de ECB om de koers van de euro omlaag te drukken zonder een valuta-oorlog te ontketenen met zijn handelspartners, zijn de ‘bankprotectionisten’ een nog grotere bedreiging voor de inflatiedoelstelling dan de haviken. Overigens heeft Jens Weidmann, president van de Bundesbank en aanvoerder van de haviken, volgens vele waarnemers aan invloed verloren.

# Een dergelijke verdeeldheid in de centrale bank is vergif voor de markten. Tenzij de top van de ECB en de rest van het bestuur alsnog op één lijn komen, zal de voorspelling van Draghi dat de ECB haar inflatiedoelstelling zal bereiken wel heel erg optimistisch blijken.

Voor mij als niet-vakeconoom is dit betoog goed te volgen en te begrijpen en ik ‘geloof’ ook dat Kraus gelijk heeft. Ik heb in ieder geval vertrouwen in zijn wijze van redeneren en ben het intuïtief (want onberedeneerbaar) ook altijd oneens met Weidmann en Knot. Maar de conclusie duidelijk dat wat er in de top van de ECB zich afspeelt, binnen alle gremia van de EU en op alle andere fronten binnen Europa aan de orde van de dag is. Deze chaos kan nooit overleven. Dankzij de botheid en gebrek aan bereidheid tot compromissensluiten binnen de EU. Dank EU!

Advertisements