De zeven plagen van Europa (Stéphane Alonso en Wilmer Heck, Katern Nieuwjaar, NRCWeekend/NRC Handelsblad, 2 januari)

Nederland EU-voorzitter | Op 1 januari nam Nederland het roulerend voorzitterschap van de EU op zich. „Het moeilijkste dat ooit heeft plaatsgevonden”, nu asielcrisis, terreur en Rusland de eenheid bedreigen. De zeven belangrijkste dossiers van 2016 op een rij.

5 GeenPeil: referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne

# De andere zes ‘plagen’ komen van buitenaf, maar deze is ‘homemade’ en moet in Europa worden uitgelegd. Zodra de Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 in werking trad, besloten weblog GeenStijl en twee aanverwante organisaties een poging te doen om een referendum te houden over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Hoewel het vooral om een handelsverdrag gaat, zien zij de politieke delen ervan als een belangrijke stap op weg naar EU-lidmaatschap. Na het referendum over de Europese Grondwet in 2005 is de animo om campagne te voeren onder voorstanders gering. Het nee-kamp bereidt zich wel voor op een stevige campagne onder de naam GeenPeil. Hiervoor is een crowdfundingsactie begonnen. De PVV zegt de straat op te gaan. En de SP start zijn machtige campagne-apparaat op. De uitkomst van het referendum is alleen geldig bij een opkomst van 30 procent of hoger. GeenPeil voerde aanvankelijk campagne tegen het associatieverdrag, maar zegt nu neutraal te zijn en wil zoveel mogelijk mensen naar de stembus trekken. Het kabinet wil nog niet zeggen wat het doet als de uitslag ‘nee’ wordt. Belangrijke delen van het verdrag zijn al op 1 januari (2016) in werking getreden en kunnen alleen bij unanimiteit worden teruggedraaid. Het is dan ook de vraag of een eventueel Nederlands ‘nee’ grote consequenties in Europa zou hebben.

Vermoedelijk heeft GeenStijl vanwege de eerste tegenslag dat niet het gehele land direct in een ‘nee’ kon worden meegezogen – vanaf deze plaats is direct vastgesteld dat er voor een ‘ja’ goede redenen waren[1], en waarbij ook met instemming kon worden gerefereerd naar de commentatoren die het hadden over de ‘cowboys’ van GeenStijl – besloten dat dit referendum anders zou kunnen uitpakken dan verwacht, tot een neutrale positie gebracht. Heel verstandig omdat de uitslag nog verre van beslist is. Hoewel dit associatieverdrag nog steeds een kwestie van op eieren lopen is, aangezien Poetins Rusland niets moet hebben van een dergelijk handelsverdrag en -verkeer met de EU, en West-Europa in het bijzonder, zal ook dezelfde president in de gaten hebben dat het Krimlin dit verdrag kan gebruiken om de EU te splijten. En dat komt niet verrassenderwijs dichtbij de oorspronkelijke optie van GeenPeil, namelijk terugtrekking van ons land uit de EU, volgens de eigen slogan van het ‘Burgerinitiatief EU’: ‘Voor Europa en dus tegen de EU’. In mijn vorige blog heb ik uitgelegd dat er voor het eerst een zuiver debat kan plaatsvinden, zonder politieke trucages, want zowel voor- als tegenstanders tijdens de ‘Europese Grondwet’ in 2005 hebben dogma’s in stelling gebracht die vanuit hun politiek-culturele achtergrond ook logisch was; de politiek kan niet zonder drogredenen. Nu hebben de politieke partijen een heel ander uitgangspunt, namelijk niet zo principieel als de zg. Grondwet, die geen grondwet was, maar een samenvoeging van verdragen. Maar nu heeft het Europees voorzitterschap er alle belang bij zich niet actief in te stellen, zodat de regering een teleurstelling bespaard blijft. Het is dus nu aan de burgers om aan dit referendum deel te nemen en dat kan verrassende resultaten opleveren. We gaan boeiende maanden tegemoet!

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/10/05/vooruit-met-dat-referendum-al-was-het-alleen-om-koudwatervrees-te-overwinnen-trouw-representatievedemocratie-denhaag/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/11/27/oekraine-rekent-op-steun-nederland-parool-associatieverdrag-referendum/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/12/30/2016-zal-eu-onder-voorzitterschap-nl-uiteindelijk-meer-duidelijkheid-opleveren-trouw-denhaag-referendumoekraine-geenpaniek/

Advertisements