Tags

De (on)mogelijkheden van het Europees voorzitterschap (Marno de Boer, Katern de Verdieping/Trouw, 30 december)

Het EU-voorzitterschap in 2016 geeft Nederland de kans zijn invloed te laten gelden. Maar dat betekent soms balanceren op het politieke randje.

Den Haag heeft een wensenlijst met 161 punten geformuleerd

# De voorzitter heeft ook als taak om alle meningen in Europa tot een compromis te smeden. Bovendien vraagt een aantal lopende zaken veel aandacht. Halverwege het Nederlandse voorzitterschap kan een eventueel ‘nee’ bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne daar nog een probleem aan toevoegen.

Dat alle meningen in Europa ‘tot een compromis moeten worden gesmeed’, zal een aardig spektakelshow opleveren, omdat ons parlement en onze publieke opinie daarop niet mogen – herhaal: niet mag! – reageren omdat wij daar als Nederlands EU-lid niets over te zeggen hebben, want een Commissie en een Europees Parlementsaangelegenheid. Onze publieke opinie krijgt dus een Brusselse spiegel te zien, op basis waarvan wij kunnen vaststellen hoe de Nederlandse gedachten en wensen tegen die achtergrond erbij liggen.

Vervolgens dat associatie-referendum! Vaststaat dat dit referendum van een heel ander karakter zal zijn dan de voorganger van 2005 bij de Europese Grondwet (dat zo foutief in de beeldvorming is verschenen). Nu kan het Nederlandse electoraat ongestoord en zonder gevoeligheden uit de weg te gaan zich voorbereiden op de aanloop naar dit referendum, omdat er internationaal niets op het spel staat: geen gezichtsverlies van de Nederlandse regering aangezien dit een privaat initiatief is, en daardoor een zuiver debat kan worden, niet gehinderd door enige vorm van politiek correct taalgebruik, ofwel mistvorming. De initiatiefnemers zullen ditmaal geconfronteerd worden met privéargumenten die wel eens veel steekhoudender kunnen blijken te zijn dan de aloude partijpolitieke opvattingen, die niemand wil aanhoren. Laat de politieke partijen dus hun mond dichthouden, want van geen toegevoegde waarde. Laat via sociale media en internet alléén burgers zich uitspreken en dan zien we voor het eerst wat ons land werkelijk denkt.

Dit huidige referendum kan dus een geheel nieuw inzicht geven vanwege het grote verschil vergeleken in 2005: toen wisten we nog helemaal niet wat de EU in de praktijk zou blijken te zijn en hadden nog geen idee van alle achtereenvolgende crises die pas 2 jaar later zich zouden openbaren vanaf 2007 en omvallende banken van de kredietcrisis van 2008. Om van de euroschuldencrisis nog maar te zwijgen. Nu anno 2015 weten we – indien de persorganen goed worden bijgehouden – veel meer over het daadwerkelijk functioneren van de EU met al zijn gebleken weeffouten, maar ook hoe weinig voorspelbaar en weerbarstig dat EU-experiment is gebleken te zijn. Daaruit valt alleen maar heel veel te leren en wel zónder alle bestaande waanideeën over de EU en zonder de negatieve retoriek vanuit de hoek van Burgerinitiatief EU-referendum: ‘Pro Europa betekent anti- EU’. Mijn verwachting is dat het Oekraïne-referendum helemaal niet zo negatief zal uitpakken als wat deze initiatiefnemers verwachten en dat er een heel verdedigbaar en evenwicht beeld uit tevoorschijn zal komen. Kortom, dit referendum kan een heel nieuw tijdperk in de publieke opinie worden omdat we nu als burgers – voor het eerst in onze moderne geschiedenis – aan de politiek kunnen laten weten wat we van het politieke bedrijf vinden en dus het heft in eigen hand kunnen nemen. Alleen ‘WIJ BURGERS’ kunnen de EU dwingen in een richting van ware volkerendemocratie te ontwikkelen zonder gehinderd te worden door enige vorm van partijpolitieke inbreng, want dat gezag zijn ze kwijt. Het is nu aan ons burgers om te bepalen hoe wij Europa willen inrichten, in principe ‘al dan niet in EU-verband’, maar dit moet gelezen en begrepen worden in EU-verband, waarin de burger het voor het zeggen heeft en niet de aloude instellingen in Brussel zelf. En dat alleen bereikt worden met zuivere en eerlijke argument, die je immers van de politici nooit krijgt. Daarom is dit komende referendum van belang!

Advertisements