Tags

Red ook democratie van Oekraïne (Jaap Hoeksma, Opinie & Debat/de Volkskrant, 28 december)

Jaap Hoeksma is auteur van het binnenkort te verschijnen boek: From Common Market to Common Democracy.

Referendum

Afwijzen van het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie speelt Poetin in de kaart.

# Een samenwerkingsverband van staten kan in hun [initiatiefnemers referendum] visie niet democratisch functioneren.

Dit is de enige zin die ik hierbij citeer omdat ik me al eerder heb uitgesproken over mijn vóór-stem tijdens het komende referendum. Alleen omdat ik het oneens ben met de stellingnames van dat burgerinitiatief. Men zou dus denken dat ik mij helemaal kan vinden in dit betoog van Hoeksma, maar dat is niet het geval. Zijn zwakte in zijn verdediging van de EU en de democratie van de EU schuilt in het feit dat alle beloften die hij opnoemt, bijna niet van de grond kwamen én komen:

# Het democratisch tekort dat het samenwerkingsverband in de jaren tachtig van de vorige eeuw kenmerkte, wordt door de Verdragen van Maastricht (1992) en Lissabon (2007) aangepakt.

Hierbij constateer ik dat het maximaal op papier wordt aangepakt, maar dat daar in de praktijk helemaal niets van blijkt. Wij zitten nog met een even groot democratisch tekort als in de tachtiger jaren en dat is ook voor een belangrijk deel naar mijn gevoel te danken aan de snelle aansluiting van nieuwe lidstaten tot de Unie, die dus veel te snel was en daarmee grote ongelukken heeft veroorzaakt, met name de toelatingscriteria die nauwelijks gerespecteerd werden (zie Griekenland).

Ik blijf geloven in de EU – al was het alleen dat we het tot heden hebben volgehouden, maar vraag niet hoe! – en onder die categorie van EU-verdedigers behoor ik tot de grootste ‘scepticus’; een optimist-pur-sang, maar realistisch genoeg om te weten dat dit laboratoriumexperiment heel erg veel adem nodig heeft om alle structurele weeffouten van de EU eruit te halen – waaronder de EMU-norm van 3% en het democratisch tekort – en er dus alsnog een functionerende Unie van te maken, zonder de vergezichten van de jaren tachtig met de strijd tussen federalisten en de minimale Unie. Ik behoor met mijn voortschrijdende inzicht tot het laatste model en stap voor stap, zonder theoretische modellen maar met pragmatisme, vooruitgaan. De Asean-landen kopiëren zelfs dit model nu. Dat zegt genoeg. Daarom zijn de initiatiefnemers van Burgercomité EU met het burgerinitiatief Soevereiniteit[1]met het referendum-Oekraïne voorbarig en dubbelzinnig bezig, want ze wensen de stopzetting van de EU zelf, of anders ons land uit de EU. Dat is de omgekeerde wereld.

[1] http://www.burgercomite-eu.nl/burgerinitiatief-soevereiniteitsoverdracht/

Advertisements