Tags

, ,


Rampjaar EU? ‘Geen paniek’ (Marc Leijendekker, Buitenland/NRC Handelsblad, 28 december)

Interview Historicus Mark Mazower | Gebrek aan politieke moed draagt bij aan de malaise.

# “De EU heeft een enorm probleem om strategisch te denken. Ze zoekt quick fix-oplossingen. Dat is een terugkerend probleem. Europa denkt te veel in termen van het reguleren van markten. Strategisch denken en marktdenken gaan niet goed samen.”

En laat dat strategisch denken een noodzakelijke voorwaarde zijn in het hedendaagse mondiale handelsverkeer, en het marktdenken de bewuste liberaal-politieke keuze die de Europese aartsvaders hebben gemaakt en alle opvolgende regeringsleiders hebben nagevolgd. Alleen een econoom kan aangeven of deze stelling van historicus Mazower waar is of niet. Benieuwd naar de uitslag!