Eerste Kamer bewijst het klimaat een slechte dienst (commentaar, In het nieuws/NRC Handelsblad, 23 december)

# De ironie wil dat de splitsing desondanks doorgaat, zo maakte de minister duidelijk, omdat die ook al in een eerdere, door beide Kamers aangenomen wet was geregeld. Blijft de vraag wat bijvoorbeeld een milieubewuste fractie als die van de Partij voor de Dieren nu eigenlijk denkt te hebben bereikt, anders dan dat de achterstand van Nederland met ‘groene energie’ nog verder oploopt, nu de windmolenparken voor de kust – met staatsbedrijf Tennet als beoogde netbeheerder – vertraging oplopen.

# Toch komt de nederlaag die het kabinet-Rutte (VVD/PvdA) leed in de Eerste Kamer niet onverwacht. De partijen die nu tegen het wetsvoorstel stemden – CDA, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD en 50Plus – deden dat in oktober ook in de Tweede Kamer. Alleen beschikten ze nu met behulp van de OSF over een meerderheid. De voorstanders – VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SGP – hadden die meerderheid eerder, tot ze haar bij de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar verloren. Het tekent weer eens de kwetsbare positie van Rutte II in de Eerste Kamer en de bovenmatige macht van deze indirect gekozen parlementariërs.

Dit laatste is te gek om los te lopen. Vandaar het niet officiële stenogram: