54% vindt dat Rutte had moeten aftreden (redacteuren, In het nieuws/fd, 21 december)

# Twee derde van de Nederlandse kiezers steunt de motie van afkeuring die de oppositie heeft ingediend tegen premier Mark Rutte en zijn kabinet vanwege de afhandeling van de zogeheten Teeven-deal. Van de VVD’ers is dat met 45% beduidend minder. Meer dan de helft van het electoraat meent dat Rutte had moeten aftreden en zijn kabinet had moeten opstappen.

Hier is sprake van een verwarrend signaal van deze peilingen: driekwart van de kiezers steunt de motie van afkeuring en dus geen motie van wantrouwen, die in het geval van een meerderheid zou hebben gedwongen tot het aftreden van het kabinet. De rode kaart vanwege de motie van afkeuring – wordt echter door de helft van de deelnemers aan deze peiling weer teniet gedaan door de opvatting dat Rutte had moeten aftreden. Dat is tegenstrijdig en waarschijnlijk kan dit worden verklaard door de afwezigheid van de betekenis van beide moties. Dat echter noch de politieke partijen, noch de bevolking behoefte heeft aan nieuwe verkiezingen wordt in deze peiling niet meegenomen. Deze peilingen van Maurice de Hond zijn daarmee meer een symbool van het (emotionele) moment over de politiek dan iets anders. De rode kaart voor het politieke bestel blijft een permanente status en dat wordt ook nooit meer hersteld omdat alleen een revolutie een structurele verandering mogelijk maakt.

# De helft van de ondervraagden vindt dat de oppositie een motie van wantrouwen had moeten indienen in plaats van een motie van afkeuring. Vooral PVV-stemmers blijken met 86% achter deze stelling te staan.

Hier is de bevestiging van het bovenstaande commentaar. En natuurlijk zijn het de PVV’ers en de SP’ers, maar dat zijn we inmiddels gewend.

# Het kritische rapport van de Commissie Oosting over de Teeven-deal en het daarbij behorende debat heeft nauwelijks effect op de electorale verhoudingen tussen de politieke partijen. De VVD en de PvdA verliezen in vergelijking met vorige week beide een zetel, het CDA en GroenLinks winnen er beide één.

# Het zetelaantal van 15 is voor GroenLinks het hoogste aantal waar de partij in deze peiling ooit heeft gehad. De partij scoorde bij de vorige verkiezingen nog maar 4 zetels, maar is zeker sinds het aantreden van Jesse Klaver als fractievoorzitter in mei 2015 aan een opmars bezig.

# Klaver is volgens de deelnemers van de enquête met 21% de op één na beste politicus van het jaar 2015. PVV-leider Geert Wilders wordt met 26% als de beste politicus van het jaar beschouwd, net als bij de verkiezing vorige week in het televisieprogramma EenVandaag.

Een kwart van het land voelt zich gevangen.

# De PVV blijft bij de geënquêteerden van Maurice de Hond de voorkeurspartij met 39 zetels. Regeringspartijen VVD en PvdA moeten het doen met respectievelijk 19 en 9 zetels. Daarmee hebben beide partijen gezamenlijk 51 zetels minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Deze verhoudingsgetallen worden dus de structurele getallen van de toekomst; ieder volgend kabinet zal dezelfde verhoudingsgetallen opleveren. Waarmee keer op keer het zieke Nederlandse (politieke) bestel wordt bevestigd. Tot het moment dat dit bestel wordt afgeschaft.

 

Advertisements