Tags

De rechtsstaat en de woede (Caroline de Gruyter, NRCWeekend/NRC Handelsblad, 19 en 20 december)

# ISIS is niet zomaar een zootje religieuze idioten. Het zijn mensen die een andere samenleving willen, waarin eer, glorie en martelaarschap centraal staan. Ze zijn bereid voor hun revolutie te sterven. Volgens een peiling van ICM in Londen stond een kwart van alle Fransen tussen 18-24 jaar in augustus 2014 „enigszins positief” tegenover ISIS. Europa moet een antwoord formuleren. Dat is wat Von Schirach duidelijk wil maken. „Ik ben twintig jaar strafpleiter geweest. Ik heb in kamers gestaan vol bloed, afgesneden hoofden, afgerukte geslachtsdelen, in stukken gehakte lichamen. (…) Ik heb na al die jaren begrepen dat het vernis van de beschaving heel dun is. Eén oorlog, en het is weg. (…) Alleen de rechtsstaat kan onze woede kanaliseren.”

Europa moet inderdaad een antwoord formuleren want anders wordt dit continent ten eeuwigen dage geconfronteerd met dit extremistische geweld, waarvan de daders en hun aanhangers vinden dat deze geheel normaal en gerechtvaardigd is, aangezien het gaat om ‘goddelozen’ in hun beeldvorming. Het gaat kortom om een nieuw type Koude Oorlog en dat kan alleen bezworen worden, dan wel beheersbaar gemaakt door interreligieuze dialogen. Waar godsdienstenreligies in de kern van de zaak niet van elkaar verschillen, want het gaat altijd om de relatie tussen de mens en zijn scheppende Bron, en om de opdracht aan de mensheid om zich tot de Bron te ontwikkelen (‘Gij zijt gelijk goden’, Psalm 82: 6), daar maken de mensen zelf een heilloze polarisatie en gewapende strijd van. Maar dat inzicht is in de oude wereld – zelfs in de VS met zijn evangelicals – nagenoeg verdwenen. Daarom kunnen vrijzinnige en esoterische gelovigen van beide kampen – christenen en moslims – hierin het voortouw nemen. Want van regeringen kan helaas niet veel verwacht worden. inderdaad kunnen de regeringen alleen op de rechtsstaat terugvallen, aangezien dat typisch westerse product in ieders belang is.

# Laat Nederland als EU-voorzitter hierover een Europees gesprek beginnen. Premier Rutte houdt niet van ‘vergezichten’. Voor hem is Europa niet meer dan een markt. Hij vergist zich. Dit is het belangrijkste issue. En het is acuut.

De correspondente van NRC heeft gelijk met haar conclusie dat er een Europees gesprek moet worden begonnen, maar met wel een ander uitgangspunt en attitude van Rutte als komend voorzitter, aangezien zijn aanname dat Europa niet meer is dan een markt, niet meer dan een populistische uitlating is, een liberaal onwaardig. Hij vergist zich inderdaad, maar dat heeft hij nog niet door. Laat dit een wake-up call zijn.

Advertisements