Merkels privéleven speelt een rol (Pieter Hotse Smit, De andere kant, katern Vonk/de Volkskrant, 19 december)

Dat politici zich net als iedereen in zekere mate laten leiden door persoonlijke drijfveren

De ene kant | Leon de Winter krijgt kritiek omdat hij schrijft dat Angela Merkels kinderloosheid haar aanzet tot een warme ontvangst van vluchtelingen

Margriet Brandsma | Oud –Duitslandcorrespondent NOS Journaal en auteur van Het Mirakel Merkel

# ‘Ik denk dat Merkels achtergrond iets te maken heeft met hoe ze omgaat met vluchtelingen. Maar haar kinderloosheid heeft daar volgens mij nu juist weer geen invloed op. Als je haar kinderloos kunt noemen: haar man heeft kinderen en kleinkinderen die zij nog net niet als de hare beschouwt. “Met name haar eigen kindertijd speelt volgens mij een belangrijke rol. Ze werd geboren in Hamburg, maar haar vader verhuisde al vroeg naar de DDR, omdat hij vond dat hij daar als dominee harder nodig was. In Oost-Duitsland heeft Merkel meegemaakt dat veel mensen weg wilden en blij waren opgevangen te worden in een betere wereld.

# ‘Nog een reden waarom ze wil zorgen voor anderen – en die noemt De Winter ook: ‘ontvang De Vreemdeling zoals Jezus ontvangen had moeten worden’ – is haar geloof. Bij het laatste CDU-partijcongres zei ze niet voor het eerst politiek te bedrijven vanuit haar religieuze achtergrond.’

Met het bedrijven van politiek vanuit een religieuze achtergrond is natuurlijk niets mis, als het maar zo uitpakt of overkomt, dat het een brede ethische of morele strekking krijgt zodat het grote delen van het electoraat aanspreekt, want anders krijg je geen stemmen. Merkel is politica genoeg om het juiste politiek verband te leggen en daarin slaagt ze tot heden wonderwel. En bij ‘seculiere’ politici in ons land ontbreekt het morele aspect te enen male. Bij de oppositie is Brussel de boosdoener met al zijn ‘dictaten’, en bij de regeringspartijen is het alleen de PvdA die vanuit haar internationalistische invalshoek de vluchtelingen ruimhartig tegemoet komt. De VVD zou dat ook moeten (kunnen) doen, ware het niet dat daar PVV stevig in dezelfde electorale vijver vist, waardoor het moderne liberalisme geen kans meer krijgt en mede daardoor populistisch is geworden.

Lord David Owen | House of Lords-lid en auteur van het boek In Sickness and in Power

# ‘Laten we het psychogebabbel achterwege laten en het bij de feiten houden. We kennen Merkels dominee-vader en ze is lang genoeg christendemocraat om de simpele observatie te kunnen maken; ze heeft sociale en christelijke waarden, die haar politieke besluiten bepalen.’

Wederom, en in het verlengde van deel 1, wordt duidelijk hoe belangrijk het van de Volkskrant was om deze tegenargumenten aan het adres van Leon de Winter op een rijtje te plaatsen en daarmee ook De Telegraaf op z’n nummer te zetten. Met dit soort teksten van De Winter is ons politieke klimaat niet gediend want slechts het populisme wordt verder aangewakkerd. Daarmee verliest het politieke bedrijf steeds meer zijn gezag; écht zichtbaar geworden in het debat van deze week tijdens het debat om het rapport-Oosting.